Eksport og import af en konfiguration

Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
 2. Hvis du vil eksportere eller importere en konfiguration for ét program, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring.

  2. Fra listen over installerede programmer, skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres.

  3. Klik på Konfigurer, og udfør derefter en af følgende handlinger:

   • For at eksportere en konfiguration til en fil, skal du klikke på Eksporter og følge anvisningerne på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen.

    Bemærkninger:

    • Når konfigurationsfilen er gemt, kan du indtaste et entydigt filnavn eller bruge standardnavnet.
    • Hvis fejlen "JVM ikke nok hukommelse" opstår, gentages eksportprocessen, indtil konfigurationsfilen er gemt.
   • For at importere en konfiguration fra en fil, skal du klikke på Importer, og derefter browse til den gemte konfigurationsfil, som blev eksporteret fra en tidligere konfigurede printer.

    Bemærkninger:

    • Før du importere konfigurationsfilen, kan du vælge om du vil se den først eller overføre den med det samme.
    • Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på Anvend.
 3. Hvis du vil eksportere eller importere en konfiguration for flere programmer, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Indstillinger > Import/Eksport.

  2. Foretag en af følgende handlinger:

   • For at eksportere en konfigurationsfil skal du klikke på Eksporter indstillingsfil for integrerede løsninger og følge anvisningerne på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen.

   • Hvis du vil importere en konfigurationsfil, skal du gøre følgende:

    1. Klik på Importer indstillingsfil for integrerede løsninger > Vælg fil, og browse derefter til den gemte konfigurationsfil, som blev eksporteret fra en tidligere konfigureret printer.

    2. Klik på Send.