Beskrivelse af faxfunktionerne

Opløsning

Denne indstilling lader dig justere kvaliteten af faxudskriften. Hvis du øger billedopløsningen, øges filens størrelse og den tid, det tager at scanne originaldokumentet. Filstørrelsen mindskes, når du reducerer billedopløsningen.

Vælg en af følgende funktioner:

Sværtning

Denne indstilling lader dig justere, hvor lyse eller mørke faxerne skal være i forhold til originaldokumentet.

Sideopsætning

Denne mulighed lader dig ændre følgende indstillinger:

Indhold

Denne indstilling lader dig angive indholdstypen og kilden for det originale dokument.

Vælg mellem følgende indholdstyper:

Vælg mellem følgende indholdskilder:

Udskudt

Denne indstilling lader dig sende en fax på et senere tidspunkt eller en senere dato.

Vis scanning

Denne indstilling lader dig kontrollere første side af billedet, før det inkluderes i din fax. Når den første side er scannet, standses scanningen, og der vises et eksempelbillede.

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis der er installeret en fungerende printerharddisk.

Brug af de avancerede indstillinger

Vælg fra følgende indstillinger: