Beskrivelse af scanningsfunktionerne

FTP

Denne option lader dig angive FTP-destinationens IP-adresse.

Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

Filnavn

Denne indstilling lader dig indtaste et filnavn til det scannede billede.

Gem som genvej

Med denne indstilling kan du gemme de aktuelle indstillinger som en genvej ved at tildele dem et genvejsnavn.

Bemærk! Når du vælger denne indstilling, tildeles det næste tilgængelige genvejsnummer automatisk.

Originalstørrelse

Denne indstilling lader dig vælge størrelsen på de dokumenter, du skal scanne. Når Original størrelse er indstillet til Blandede størrelser, kan du kopiere et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser (Letter og Legal-sider).

Sværtning

Denne indstilling lader dig justere, hvor lyse eller mørke de scannede dokumenter skal være i forhold til originaldokumentet.

Opløsning

Denne indstilling lader dig justere udskriftskvaliteten af filen. Hvis du øger billedopløsningen, øges filens størrelse og den tid, det tager at scanne originaldokumentet. Filstørrelsen mindskes, når du reducerer billedopløsningen.

Send som

Denne indstilling lader dig angive udskriftstypen for det scannede billede.

Vælg en af følgende funktioner:

Indhold

Denne funktion lader dig indstille type og kilde for det originale dokument.

Vælg mellem følgende indholdstyper:

Vælg mellem følgende indholdskilder:

Sideopsætning

Denne mulighed lader dig ændre følgende indstillinger:

Vis scanning

Med denne indstilling får du vist den første side af billedet, før det inkluderes i filen. Når den første side er scannet, standses scanningen, og der vises et eksempelbillede.

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

Brug af de avancerede indstillinger

Vælg fra følgende indstillinger: