Hjælpmenu

Menupunkt

Beskrivelse

Udskriv alle guider

Udskriver alle vejledninger

Kopieringsvejledning

Indeholder oplysninger om kopiering og konfiguration af indstillingerne

E-mail-vejledning

Indeholder oplysninger om afsendelse af e-mails og konfiguration af indstillingerne

Faxvejledning

Indeholder oplysninger om afsendelse af fax og konfiguration af indstillingerne

FTP-vejledning

Indeholder oplysninger om scanning af dokumenter og konfiguration af indstillingerne

Vejledning til udskrivningsfejl

Indeholder en skabelon til at fastslå årsagen til gentagne fejl i udskriftskvaliteten, og en liste over forskellige indstillinger, der kan bruges til at tilpasse udskriftskvaliteten

Informationsvejledning

Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger

Vejledning til forbrugsstoffer

Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer