Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Sådan gemmes udskriftsjob i printeren

 1. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  menuikonet > Sikkerhed > Fortrolig udskrivning > vælg udskriftsjobtypen

  Brug

  For at

  Maks. ugyldige PIN koder

  Begræns det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes.

  Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.

  Fortroligt jobudløb

  Tilbagehold udskriftsjob på computeren, indtil du indtaster PIN-koden på printerens kontrolpanel.

  Bemærk! Din PIN indstilles på computeren. Den skal bestå af fire cifre fra 1-9.

  Gentag jobudløb

  Udskriv og gem udskriftsjob i printerens hukommelse.

  Bekræft jobudløb

  Udskriv én kopi af et udskriftsjob, og tilbagehold de resterende kopier. På den måde kan du undersøge, om den første kopi er tilfredsstillende. Udskriftsjobbet slettes automatisk fra printerens hukommelse, når alle kopier er udskrevet.

  Reserver jobudløb

  Gem udskriftsjob til senere udskrivning.

  Bemærk! Udskriftsjobbene tilbageholdes, indtil du sletter dem fra menuen Tilbageholdte job.

  Bemærkninger:

  • Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.
  • Du kan indstille printeren til at gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, indtil du udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.
  • Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printeren, kaldes for tilbageholdte job.

 2. Tryk på Send.

Udskrivning af tilbageholdte job

 1. Fra dokumentet, du er ved at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Vælg printeren, og gør derefter følgende:

  • Windows-brugere skal klikke på Egenskaber eller Præferencer, og derefter klikke på Udskriv og hold.

  • Macintosh-brugere skal vælge Udskriv og Hold.

 3. Vælg udskriftsjobtypen.

 4. Hvis det er nødvendigt, skal du tildele et brugernavn.

 5. Send udskriftsjobbet.

 6. På printerens startskærm skal du trykke på Tilbageholdte jobs.

 7. Send udskriftsjobbet.

Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Sikkerhed > Indstilling af fortrolig udskrift.

 3. Rediger indstillingerne:

  • Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider dette antal, slettes alle job for den pågældende bruger.

  • Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for dette tidsrum, slettes alle brugerens job.

 4. Klik Indsend for at gemme de ændrede indstillinger.