Tilbageholdelse og videresendelse af faxer

Tilbageholdelse af faxer

Med denne indstilling kan du undgå, at modtagne faxer bliver udskrevet, før de frigives. Tilbageholdte faxer kan frigives manuelt eller på en planlagt dag eller tidspunkt.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Faxindstillinger > Opsætning af analog fax > Tilbageholdelse af faxer.

 3. I menuen for tilbageholdelse af fax vælges et af følgende:

  • Fra

  • Always On (Altid slået til)

  • Manuel

  • Planlagt

 4. Hvis du har valgt Planlagt, skal du fortsætte med følgende trin:

  1. Klik på Plan over tilbageholdte faxer.

  2. I handlingsmenuen vælges Tilbagehold faxer.

  3. I tidsmenuen skal du klikke på det tidspunkt, du ønsker, at de tilbageholdte faxer skal frigives.

  4. I dagsmenuen skal du klikke på den dag, du ønsker, at de tilbageholdte faxer skal frigives.

 5. Klik på Tilføj.

Videresende en fax

Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive og videresende modtagne faxer til et faxnummer, e-mailadresse, FTP server eller LDSS.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Faxindstillinger.

 3. Vælg Udskriv, Udskriv og videresend eller Videresend i menuen Videresendelse af fax.

 4. Vælg Fax, E-mail, FTP, LDSS eller eSF i menuen Videresend til.

 5. Indtast det genvejsnummer, som du vil videresende faxen til, i feltet Videresend til genvej.

  Bemærk! Genvejsnummeret skal være gyldigt for den indstilling, der er valgt i menuen "Videresend til".
 6. Klik på Send.