Ilægning af papir i skuffen til 2100 ark

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.
 1. Træk bakken ud.

 2. Juster bredde- og længdestyrene.

  Ilægning af papir i A5-størrelse

  1. Træk breddestyret op, og flyt det til positionen for A5.

  2. Klem og skub længdestyret til positionen for A5, indtil det klikker på plads.

  3. Fjern A5-længdestyret fra dets holder.

  4. Isæt A5-længdestyret på den plads, det er beregnet til.

   Bemærk! Tryk på A5-længdestyret, indtil det klikker på plads.
   Insert the A5 length guide and press it until it clicks into place.

  Ilægning af papir i A4-, letter-, legal-, oficio- og folio-størrelse

  1. Træk breddestyret op, og skub det til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

  2. Hvis A5-længdestyret stadig sidder på længdestyret, skal du fjerne det igen. Hvis A5-længdestyret ikke sidder på, skal du gå videre til trin d.

  3. Sæt A5-længdestyret i dets holder.

  4. Klem længdestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det klikker på plads.

 3. Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

 4. Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad.

  Bemærk! Kontroller, at papiret er ilagt korrekt.
 5. Isæt skuffen.

  Bemærk! Tryk papirstakken ned, mens du sætter bakken ind.
 6. Indstil papirtypen og -størrelse, så det svarer til det ilagte papir, i papirmenuen på kontrolpanelet.

  Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.