Ilægning af papir i skuffen til 550 ark

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.
 1. Træk bakken ud.

  Bemærkninger:

  Pull out the tray.
 2. Klem breddestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det klikker på plads.

  Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.
 3. Lås længdestyret op, klem sammen om styret og skub det til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i.

  Bemærkninger:

 4. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

 5. Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad.

  Bemærk! Sørg for, at papir eller konvolut ilægges korrekt.
 6. Ved papir i brugerdefineret- eller universel- størrelse, justeres papirstyrene, så de rører stakkens sider let, og derefter låses længdestyret.

 7. Isæt skuffen.

 8. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.