Ilægning af papir i MP-arkføderen

 1. Træk flerformålsarkføderen ned, og åbn derefter panelet.

  Bemærk! Undlad at ilægge papir i eller lukke MP-arkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet.
  Pull down the multipurpose feeder door.
 2. Træk i håndtaget på flerformålsarkføderens forlænger.

  Bemærk! Før forlængeren forsigtigt, således at flerformålsarkføderen trækkes helt åben.
 3. Skub breddestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i.

  Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.
 4. Klargør papir eller specialmedier til ilægning.

 5. Ilæg papiret eller specialmediet.

  Bemærk! Skub stakken forsigtigt ind i MP-arkføderen, indtil det møder et stop.
 6. Ved papir i brugerdefineret eller universel størrelse, justeres breddestyrene, så de rører stakkens sider let.

 7. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.