Flytning af printeren

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg og kræver to eller flere uddannede personer for at kunne flytte den sikkert.

Inden printeren flyttes

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

Flytter printeren til en anden placering

Printeren og dens hardwareelementer kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.