Menuen Netværk/porte

Menuen Aktiv NIC

Brug

For at

Aktiv NIC

Automatisk

[liste med tilgængelige netværkskort]

Tillader, at printeren opretter forbindelse til et netværk.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Auto.
 • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en netværksadapter (option).

Menuen Standardnetværk eller Netværk [x]

Bemærk! Der vises kun aktive porte i denne menu.

Brug

For at

Energieffektivt Ethernet

Aktiver

Deaktiver

Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager nogen data fra Ethernet-netværket.

Bemærk! Standardindstillingen er Aktiver.

PCL SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Hvis PS SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
NPA tilstand

Fra

Automatisk

Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Auto.
 • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i kontrolpanelet.
Netværksbuffer

Automatisk

3 KB til [tilladt maksimumstørrelse]

Angiv størrelsen på netværksinputbufferen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Auto.
 • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Aktiveret eller Deaktiveret.
 • Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB bufferen.
 • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i kontrolpanelet.
Jobbuffering

Fra

Til

Automatisk

Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en formateret harddisk.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i kontrolpanelet. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS

Til

Fra

Automatisk

Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Standardnetværksopsætning ELLER Netværksopsætning [x]

Rapporter

Netværkskort

TCP/IP

IPv6

Trådløs

AppleTalk

Vis og angiv indstillingerne for printernetværket.

Bemærk! Den trådløse menu vises kun, hvis printeren er tilsluttet et trådløst netværk.


Menuen Rapporter

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

Brug

For at

Udskriv indstillingsside

Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser.


Menuen Netværkskort

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

Brug

For at

Vis kortstatus

Tilsluttet

Frakoblet

Se forbindelsesstatus for den trådløse netværksadapter.

Se korthastighed

Se hastigheden for en aktiv trådløs netværksadapter.

Netværksadresse

UAA

LAA

Se netværksadresserne.

Job timeout

0,10-255 sekunder

Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 90 sekunder.
 • 0 deaktiverer timeout.
Bannerside

Fra

Til

Indstil printeren til at udskrive en bannerside.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen TCP/IP

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printservere.

Brug

For at

Angiv værtsnavn

Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.

Bemærk! Dette kan kun ændres fra Embedded Web Server.

IP-adresse

Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-adresse.

Bemærk! Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Deaktiveret på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.

Netmaske

Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-netmaske.

Gateway

Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-gateway.

Aktiver DHCP

Til

Fra

Angiv DHCP-adressen og parametertildelingen.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Aktiver RARP

Til

Fra

Angiv indstillingen af RARP-adressetildeling.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Aktiver BOOTP

Til

Fra

Angiv indstillingen af BOOTP-adressetildeling.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Aktiver AutoIP

Ja

Nej

Angiv indstillingen for konfigurationsfrit netværk.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Aktiver FTP/TFTP

Ja

Nej

Aktiver den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Aktiver HTTP-server

Ja

Nej

Aktiver Embedded Web Server. Når denne er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres eksternt via en webbrowser.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

WINS serveradresse

Vis eller skift den aktuelle WINS-serveradresse.

Aktiver DDNS

Ja

Nej

Vis eller skift den aktuelle DDNS-indstilling.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Aktiver mDNS

Ja

Nej

Vis eller skift den aktuelle mDNS-indstilling.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

DNS serveradresse

Vis eller skift den aktuelle DNS-serveradresse.

Backup DNS serveradresse

Vis eller skift DNS-backupservernes adresser.

Backup DNS serveradresse 2
Backup DNS serveradresse 3
Aktiver HTTPS

Ja

Nej

Vis eller skift den aktuelle HTTPS-indstilling.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.


Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller modeller, der er tilsluttet printerservere.

Brug

For at

Aktiver IPv6

Til

Fra

Aktiverer IPv6 i printeren.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Autokonfiguration

Til

Fra

Angiv, om netværksadapteren skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Angiv værtsnavn

Angiv værtsnavn.

Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede webserver.

Vis adresse
Vis routerens adresse
Aktiver DHCPv6

Til

Fra

Aktiverer DHCPv6 i printeren.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Menuen Trådløs

Bemærk!  Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et trådløst netværk, og på printermodeller med en trådløs netværksadapter.

Brug følgende sti til at åbne menuen:

Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Trådløs

Brug

For at

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Start-trykknap-metode

Start PIN-metode

Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed.

Bemærkninger:

 • Start-trykknap-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum.
 • Start PIN-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Aktiver/deaktiver automatisk registrering af WPS

Aktiver

Deaktiver

Registrer automatisk forbindelsesmetode, som et adgangspunkt med WPS anvender – start-trykknap-metode eller start PIN-metode.

Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Netværkstilstand

BSS-type

Infrastruktur

Ad hoc

Angiv netværkstilstanden.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Infrastruktur. Den giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.
 • Ad hoc konfigurerer en trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer.
Kompatibilitet

802.11b/g

802.11b/g/n

Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk.

Bemærk! Standardindstillingen er 802.11b/g/n.

Vælg netværk

Vælg et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge.

Vis signalkvalitet

Vis kvaliteten af den trådløse forbindelse.

Vis sikkerhedstilstand

Vis den krypterede metode det trådløse netværk.


Menuen AppleTalk

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

Brug

For at

Aktiver

Ja

Nej

Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse.

Bemærk! Standardindstillingen er Nej.

Vis navn

Vis det tildelte AppleTalk-navn.

Bemærk! Apple Talk-navnet kan kun ændres fra Embedded Web Server.

Vis adresse

Vis den tildelte AppleTalk-adresse.

Bemærk! Apple Talk-adressen kan kun ændres fra Embedded Web Server.

Indstil zone

[liste over tilgængelige zoner på netværket]

Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket.

Bemærk! Netværkets standardzone er standardindstillingen.


Standard-USB, menu

Brug

For at

PCL SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand

Til

Fra

Automatisk

Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
 • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
USB-buffer

Deaktiveret

Automatisk

3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]

Angiv størrelsen på USB-inputbufferen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages.
 • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 K.
 • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.
 • Hvis du vil øge intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen.
 • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering

Fra

Til

Automatisk

Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Værdien Til placerer job i bufferen på printerens harddisk.
 • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS

Til

Fra

Automatisk

Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
 • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
ENA-adresse

yyy.yyy.yyy.yyy

Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

ENA-netmaske

yyy.yyy.yyy.yyy

Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

ENA-gateway

yyy.yyy.yyy.yyy

Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.


Parallel [x] menu

Bemærk! Denne menu vises kun, når et parallelkort (option) er installeret.

Brug

For at

PCL SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand

Til

Fra

Automatisk

Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Parallelbuffer

Deaktiveret

Automatisk

3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]

Angiv størrelsen på parallelinputbufferen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Udskriftsjob, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages.
 • Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB.
 • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.
 • Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering

Fra

Til

Automatisk

Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.
 • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Avanceret status

Til

Fra

Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Fra deaktiverer kommunikation via parallelport.
Protokol

Standard

Fastbyte

Angiv protokollen for den parallelle port.

Bemærkninger:

 • Fastbyte er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling.
 • Standarden forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.
Svar på init.

Til

Fra

Angiv, om printeren benytter anmodninger om hardwareinitialisering fra computeren.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init-signalet fra den paralelle port. Mange personlige computere aktiverer Init-signalet hver gang computeren er tændt.
Parallelfunkt. 2

Til

Fra

Angiver, om data på parallelporten samples på et ledende eller afsluttende strobesignal.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Mac binær PS

Til

Fra

Automatisk

Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
 • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
ENA-adresse

yyy.yyy.yyy.yyy

Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver.

Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

ENA-netmaske

yyy.yyy.yyy.yyy

Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver.

Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

ENA-gateway

yyy.yyy.yyy.yyy

Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver.

Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.


Seriel [x] menu

Bemærk! Denne menu vises kun, når et serielt kort (ekstraudstyr) er installeret.

Brug

For at

PCL SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch

Til

Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand

Til

Fra

Automatisk

Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
 • Når indstillingen er Til, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data.
 • Når den er slået fra, udfører printeren ikke NPA-behandling.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Seriel buffer

Deaktiveret

Automatisk

3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]

Angiv størrelsen på den serielle inputbuffer.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto.
 • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.
 • Indstillingen af størrelsen på serielbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB.
 • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.
 • Hvis du vil øge maksimalintervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering

Fra

Til

Automatisk

Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra. Printeren placerer ikke udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.
 • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.
 • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
 • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Protokol

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Vælg indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er DTR.
 • DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking
 • XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking
 • XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.
Robust XON

Til

Fra

Angiv, om printeren formidler tilgængelighed til computeren.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.
Baud

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Angiv den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 9600.
 • Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i menuen Standardseriel. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.
Databit

7

8

Angiv antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.

Bemærk! Standardindstillingen er 8.

Paritet

Lige

Ulige

Ingen

Ignorer

Angiv pariteten for datarammer til serielt input og output.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Benyt DSR

Til

Fra

Angiv, om printeren bruger DSR-signalet.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. Den serielle port bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Angiv denne til Til for at forhindre, at der udskrives løse tegn.

Menuen SMTP opsætning

Brug

For at

Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren.

Bemærk! 25 er standard SMTP gatewayport.

Primær SMTP gatewayport
Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway)
Sekundær SMTP gatewayport
SMTP Timeout

5 – 30

Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail.

Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.

Reply Address (Svaradresse)

Angiver en svaradresse på op til 128 tegn for den e-mail, som printeren sender.

Brug SSL

Deaktiveret

Forhandle

Påkrævet

Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-server.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Deaktiveret.
 • Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP servergodkendelse

Kræver ingen godkendelse

Log in/Almindelig

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til rettigheder til scanning til e-mail.

Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".

Enhed-Initierede E-mail

Ingen

Brug enhed SMTP kreditering

Angiv, hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Nogle SMTP-servere kræver kreditering for at kunne sende en e-mail.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for enhedsinitierede e-mails og brugerinitierede e-mails.
 • Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.
Brugerinitieret e-mail*

Ingen

Brug enhed SMTP kreditering

Brug session bruger ID og kodeord

Brug session E-mail adresse og kodeord

Prompt brugeren

Enhedens bruger ID
Enhed kodeord
Kerberos 5 Realm
NTLM-Domæne