Installere hardwareindstillinger

Installationsrækkefølge

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.
Forsigtighedsikon for Væltefare FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Installer printeren og eventuelle optioner, du har købt, i den følgende rækkefølge:

Yderligere oplysninger om installation af en base med hjul eller finisher findes i opsætningsvejledningen, der leveres sammen med optionen.

Installation af valgfrie skuffer

Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.
Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
Forsigtighedsikon for Væltefare FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.

     
  Printer is turned off.
   
  The power cord is unplugged from the electrical outlet and the printer.

 2. Udpak den ekstra skuffe, og fjern alt emballagemateriale.

 3. Træk skuffen helt ud af basen.

 4. Fjern al emballage fra skuffens indvendige del.

 5. Indsæt skuffen i basen.

 6. Placer skuffen i nærheden af printeren.

 7. Juster den valgfri skuffe med basen med hjul.

  Bemærk! Sørg for at låse hjulene på basen med hjul for at sikre printeren.
 8. Juster printeren med bakken, og sænk printeren på plads.

  Bemærk! Skuffeoptionerne låses sammen, når de stables.
 9. Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

     
  The power cord is plugged into the printer and into the electrical outlet.
   
  Printer is turned on.

  Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle indstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren.

For at fjerne de valgfri bakker, skal du skubbe låsemekanismen på printerens højre side ind mod printerens forside, indtil den klikker på plads, og derefter fjerne de stablede bakker en ad gangen oppefra og ned.