Papirmenu

Standardkilde, menu

Brug

For at

Standardkilde

Skuffe [x]

Flerformålsføder

Manuelt papir

Manuel konvolut

Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
 • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Menuen Konfigurer MP

Brug

For at

Konfigurer MP

Kassette

Manuelt

Først

Angiv, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Kassette er standardindstillingen. Indstillingen Kassette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde.
 • Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.
 • Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.

Papirstørrelse/type

Brug

For at

Skuffe [x] Størrelse

A4

A5

A6

JIS-B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 -konvolut

9 -konvolut

10 -konvolut

DL -konvolut

C5 -konvolut

B5 -konvolut

Anden konvolut

Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke.

Bemærkninger:

 • Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.
 • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. MP-arkføderen kan også sammenkædes. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.
 • A6-papirstørrelsen understøttes kun af Skuffe 1 og flerformålsarkføderen.
Skuffe [x] Type

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Etiketter

Vinyletiketter

Bankpost

Brevpapir

Forudskrevet

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke.

Bemærkninger:

 • Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Special type [x] er standardindstillingen for alle andre skuffer.
 • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x].
 • Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk.
Str. i MP-arkf.

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 -konvolut

9 -konvolut

10 -konvolut

DL -konvolut

C5 -konvolut

B5 -konvolut

Anden konvolut

Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.
 • Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Kassette for at få vist Str. i MP-arkf. som en menu.
 • MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.
MP-arkfødertype

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Etiketter

Bankpost

Konvolut

Grov konvolut

Brevpapir

Forudskrevet

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Almindeligt papir er standardindstillingen.
 • Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Kassette for at få vist MP-arkfødertype som en menu.
Manuel papirstørrelse

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

Angiv størrelsen for det papir, der ilægges manuelt.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Manuel papirtype

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Etiketter

Bankpost

Brevpapir

Forudskrevet

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der ilægges manuelt.

Bemærkninger:

 • Almindeligt papir er standardindstillingen.
 • Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Manuel for at få vist Manuel papirtype som en menu.
Manuel konvolutstørrelse

7 3/4 -konvolut

9 -konvolut

10 -konvolut

DL -konvolut

C5 -konvolut

B5 -konvolut

Anden konvolut

Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt.

Bemærk! 10 -konvolut er den amerikanske standardindstilling. DL -konvolut er den internationale standardindstilling.

Manuel konvoluttype

Konvolut

Grov konvolut

Specialtype [x]

Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt.

Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.

Standard ADF-medietype

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Etiketter

Vinyletiketter

Bankpost

Konvolut

Grov konvolut

Brevpapir

Forudskrevet

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Brugerdefineret [x]

Definer den medietype, der lægges i den automatiske dokumentføder.

Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen.


Menuen Erstat størrelse

Brug

For at

Erstat med størrelse

Fra

Statement/A5

Brevpapir/A4

Alle viste

Erstat den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig.

Bemærkninger:

 • Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt.
 • Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater.
 • Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen Papirstruktur

Brug

For at

Alm. struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det almindelige papir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Kartonstruktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det karton, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen.
 • Disse indstillinger vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af de transparenter, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Genbrugstekstur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det genbrugspapir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Etiketstruktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af de etiketter, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Struktur for vinyletiket

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af de vinyletiketter, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Tykt papir

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det tykke papir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Groft er standardindstillingen.

Konvolutstruktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af de konvolutter, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Struktur - ru konvolut

Groft

Angiv den relative struktur af de ru konvolutter, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Groft er standardindstillingen.

Brevpapir

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det brevpapir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Fortrykt struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det fortrykte papir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Farvet struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det farvede papir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Struktur - let papir

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det lette papir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Struktur - kraftigt papir

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det kraftige papir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Groft/bomuldsstruktur

Groft

Angiv den relative struktur af det grove papir eller bomuldspapir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Groft er standardindstillingen.

Bruger [x] struktur

Glat

Normal

Groft

Angiv den relative struktur af det specialpapir, der er lagt i en bestemt skuffe.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.


Menuen Papirvægt

Brug

For at

Normal vægt

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af karton

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte karton.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af transparent

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte transparenter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt genbrugspapir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af etiketter

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af vinyletiketter

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt af de ilagte vinyletiketter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af tykt papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte tykke papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Kuvertvægt

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte konvolutter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af ru konvolut

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte grove konvolutter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af brevpapir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af fortrykt papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af farvet papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af let papir

Let

Angiv, at det ilagte papir har en lav vægt.

Vægt af kraftigt papir

Kraftigt

Angiv, at vægten af det ilagte papir er kraftigt.

Vægt af ru/bomuldspapir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte bomuldspapir eller ru papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Tilpasset [x] vægt

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen.
 • Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.

Menuen Papirilægning

Brug

For at

Ilægning af karton

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med karton som papirtype.

Ilæg genbrugspapir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med genbrugspapir som papirtype.

Ilægning af etiketter

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med etiketter som papirtype.

Ilægning af vinyletiketter

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med vinyletiketter som papirtype.

Ilægning af tykt papir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med bankpostpapir som papirtype.

Ilægning af brevpapir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med brevpapir som papirtype.

Ilægning af fortrykt papir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med fortrykt papir som papirtype.

Ilægning af farvet papir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med farvet papir som papirtype.

Ilægning af Let papir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med let papir som papirtype.

Ilægning af Kraftigt papir

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med kraftigt papir som papirtype.

Ilægger groft/bomuld

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med groft/bomuld som papirtype.

Bruger [x] ilægges

Dupleks

Fra

Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med brugerdefineret papir [x] som papirtype.

Bemærk! Bruger [x] ilægges vises kun, hvis specialtypen understøttes.


Menuen Specialtyper

Brug

For at

Specialtype [x]

Papir

Karton

Transparent

Ru/bomuld

Etiketter

Vinyletiketter

Konvolut

Knyt en papirtype eller specialmedietype til et standardindstillet navn eller et brugerdefineret specialnavn, som er oprettet fra den indbyggede webserver eller fra MarkVisionTM Professional

Bemærkninger:

 • Papir er standardindstillingen.
 • Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrug

Papir

Karton

Transparent

Ru/bomuld

Etiketter

Vinyletiketter

Konvolut

Angiv en papirtype, når Genbrugspapir er valgt i andre menuer

Bemærkninger:

 • Papir er standardindstillingen.
 • Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.

menuen Specialnavne

Brug

For at

Brugerdefineret navn [x]

Angiv et specialnavn til papirtypen. Dette navn erstatter specialtype [x] i printermenuerne.


Menuen Specialscanningsstørrelser

Brug

For at

Specialscanningsstørrelse [x]

Navn scanningsstørrelse

Medietype

ADF-medietype

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Etiketter

Vinyletiketter

Bankpost

Konvolut

Grov konvolut

Brevpapir

Forudskrevet

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Specialtype [x]

Bredde

1–8,5 " (25–216 mm)

Højde

1-25 " (25-635 mm)

Papirretning

Stående

Liggende

2 scanninger pr. side

Fra

Til

Angiv navn på specialscanningsstørrelse, størrelser og papirretning. Navnet på specialscanningsstørrelsen erstatter Specialscanningsstørrelse [x] i printermenuerne.

Bemærkninger:

 • Grov/bomuld er standardindstillingen for specialscanningstørrelserne 1 og 2.
 • ADF-medietype er standardindstillingen for specialscanningstørrelserne 3, 4, 5 og 6.
 • 8,5" er den amerikanske standardindstilling for bredde i USA. 216 millimeter er den internationale standardindstilling for bredde.
 • 14" er den amerikanske standardindstilling for højde i USA. 356 millimeter er den internationale standardindstilling for højde.
 • Stående er standardindstillingen for retning.
 • Slået fra er standardindstillingen for 2 scanninger pr. side.

menuen Brugerdefinerede bakkenavne

Brug

For at

Standardbakke

Angiv et brugerdefineret navn til standardbakken

Bakke [x]

Angiv et brugerdefineret navn til Bakke [x].


menuen Generel opsætning

Brug

For at

Måleenheder

Tommer

Millimeter

Angiv måleenhederne.

Bemærkninger:

 • Tommer er standardindstillingen i USA.
 • Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående

3 – 8,5"

76 – 216 mm

Indstil bredden på stående format.

Bemærkninger:

 • Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.
 • 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge bredden i trin på 0,01".
 • 216 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge bredden i trin på 1 mm.
Højde stående

3 – 14,17 tommer

76 – 360 mm

Indstil højden på stående format.

Bemærkninger:

 • Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.
 • 14 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge højden i trin på 0,01".
 • 356 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 1 mm.
Indføringsretning

Kort kant

Lang kant

Angiv indføringsretningen, hvis papiret kan indføres i begge retninger.

Bemærkninger:

 • Kort kant er standardindstillingen.
 • Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale bredde, som bakken understøtter.

Menuen Bin Setup (Bakkeopsætning)

Brug

For at

Udskriftsbakke

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv standardbakken.

Bemærkninger:

 • Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang i menuen.
 • Standardbakke er standardindstillingen.
 • [x] kan være et vilkårligt antal mellem 1 og 4, hvis det relevante antal udskriftsbakker er installeret.
Konfigurer bakker

Mailbox

Link

Overskudsmail

Linkoption

Typetilknytning

Angiv konfigurationsindstillinger til bakker.

Bemærkninger:

 • Mailbox er standardindstillingen. Denne indstilling behandler hver bakke som en separat postkasse.
 • Link konfigurerer alle tilgængelige bakker som én stor bakke.
 • Overskudsmail konfigurerer hver bakke som en separat postkasse.
 • Indstillingen Linkoption sammenkæder alle tilgængelige bakker undtagen standardbakken og vises kun, hvis mindst to valgfri bakker er installeret.
 • Typetildeling knytter hver papirtype til en bakke eller et sæt af sammenkædede bakker.
 • Bakker, som har fået tildelt det samme navn, sammenkædes automatisk, medmindre Linkoption er valgt.
Overskudsbakke

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv en alternativ bakke, til når en angivet bakke er fuld.

Bemærkninger:

 • Standardbakke er standardindstillingen.
 • Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang på listen med bakker.
 • [x] kan være et vilkårligt antal mellem 1 og 4, hvis det relevante antal udskriftsbakker er installeret.
Tildel type/bakke

Bakke til almindeligt papir

Bakke til karton

Bakke til transparent

Bakke til genbrugspapir

Bakke til etiketter

Bakke til vinyletiketter

Bakke til tykt papir

Bakke til konvolutter

Bakke til ru konvolutter

Bakke til brevpapir

Bakke til fortrykt papir

Bakke til farvet papir

Bakke til let papir

Bakke til kraftigt papir

Bakke til ru/bomuld

Bakker til specialpapir [x]

Vælg en bakke til hver understøttet papirtype.

Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt type:

Deaktiveret

Standardbakke

Bakke [x]

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Deaktiveret.
 • [x] kan være et vilkårligt antal mellem 1 og 4, hvis det relevante antal udskriftsbakker er installeret.
 • Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang på listen med bakker.