Placering af oplysninger på kopier

Placering af sidehoved eller sidefod på sider

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Avancerede indstillinger > Sidehoved/Sidefod > vælg, hvor du vil anbringe sidehovedet eller sidefoden > vælg den type sidehoved eller sidefod, du vil have

 4. Indtast de nødvendige oplysninger på det sidehoved eller den sidefod, du har valgt, og tryk derefter på Udført.

 5. Tryk på the accept button, og tryk derefter på the submit button.

Placering af en overlaymeddelelse på hver side

Der kan sættes en overlay-meddelelse på hver side. De forskellige meddelelser er Haster, Fortroligt, Kopi, Brugerdefineret eller Kladde.

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Avancerede indstillinger > Overlay > vælg overlaymeddelelse > Udført > Kopier det