Netværkstilslutning

Bemærkninger:

Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

Bemærk! Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværkskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

Bemærkninger:

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

Tilslutning af printeren ved hjælp af guiden til trådløs opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

Bemærk! Sørg for at slukke printeren, og vent mindst fem sekunder. Tænd den derefter igen.
 1. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  menuikonet > Netværk/porte > Netværk [x] > Netværks [x] opsætning > Trådløs > Opsætning af trådløs forbindelse

 2. Vælg en opsætning af trådløs forbindelse.

  Brug

  For at

  Søg efter netværk

  Vis tilgængelige trådløse forbindelser.

  Bemærk! Dette menupunkt viser alle udsendte sikre eller ikke-sikrede SSID'er.

  Angiv et netværksnavn

  Skriv SSID'et manuelt.

  Bemærk! Sørg for at indtaste det korrekte SSID.

  WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  Tilslut printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning.


 3. Følg vejledningen i printerdisplayet.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

Brug af trykknapskonfigurationsmetoden
 1. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  menuikonet > Netværk/Porte > Netværk [x] > Opsætning af netværk [x] > Trådløst > Opsætning af trådløs forbindelse > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start-trykknap-metode

 2. Følg vejledningen i printerdisplayet.

Brug af metoden Personlig identifikation (PIN)
 1. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  menuikonet > Netværk/Porte > Netværk [x] > Opsætning af netværk [x] > Trådløst > Opsætning af trådløs forbindelse > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start-PIN-metode

 2. Kopier den ottecifrede WPS PIN.

 3. Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 4. Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med adgangspunktet.

 5. Indtast den ottecifrede PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs.

 3. Ret indstillingerne, så de svarer til indstillingerne i dit adgangspunkt (den trådløse router).

  Bemærk! Sørg for at indtaste den korrekte SSID-sikkerhedsmetode, forhåndsdelte nøgle eller adgangskode, netværkstilstand og kanal.
 4. Klik på Send.

 5. Sluk printeren, og tag Ethernet-kablet ud. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printeren igen.

 6. Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkskort [x], om status er Tilsluttet.

Ændring af portindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

Til Windows-brugere
 1. Åben mappen Printere.

 2. Åbn printerenegenskaber fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.

 3. Konfigurere porten fra listen.

 4. Opdater IP-adressen.

 5. Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere
 1. Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge + > IP.

 2. Skriv IP-adressen i adressefeltet.

 3. Anvend ændringerne.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

 1. Indstil parametrene på printeren.

  1. Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.

  2. Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.

  3. Anvend ændringerne.

 2. Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.

 3. Åbn printeregenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.

 4. Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.

 5. Bemærkninger: