Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af tonerpatronen

 1. Løft frontdækslet, og træk MP-arkføder-panelet ned.

 2. Træk patronen ud af printeren ved hjælp af håndtaget.

 3. Pak den nye tonerpatron ud, fjern enballagen og ryst derefter patronen for at fordele toner.

 4. Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

  Bemærk! Sørg for, at patronen er skubbet helt ind.
  Insert the toner cartridge into the printer by aligning the side rails of the cartridge with the arrows on the side rails inside the printer.
  Advarsel - Potentiel skade: Ved udskiftning af en tonerpatron, må du ikke udsætte billedenheden for direkte sollys i længere tid. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.
 5. Luk panelet til MP-arkføderen og frontdækslet.

Udskiftning af billedenheden

 1. Løft frontdækslet, og træk MP-arkføder-panelet ned.

 2. Træk tonerpatronen ud af printeren ved hjælp af håndtaget.

 3. Løft det grønne håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.

 4. Udpak den nye billedenhed, og ryst den igen.

 5. Fjern al emballage fra billedenheden.

  Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.
  Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.
 6. Indsæt billedenheden i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

 7. Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

  Insert the toner cartridge into the printer by aligning the side rails of the cartridge with the arrows on the side rails inside the printer.
 8. Luk panelet til MP-arkføderen og frontdækslet.

Udskiftning af en hæftekassette

 1. Åbn panelet til hæfteenheden.

 2. Træk låsen til hæftekassetteholderen ned, og træk derefter holderen ud af finisheren.

 3. Klem på begge sider af det tomme hæfteetui med fingrene, og fjern hæfteetuiet fra kassetten.

 4. Indsæt forsiden af det nye hæfteetui i hæftekassetten, og tryk bagenden ind i kassetten.

 5. Skub hæftekassetten ind, indtil den klikker på plads.

 6. Luk panelet til hæfteenheden.