Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Brug

For at

Menuindstillingsside

Udskriv en rapport om printerens aktuelle menuindstillinger. Rapporten indeholder også oplysninger om status for forbrugsstoffer og en liste over de forskellige hardwareoptioner, der er installeret.

Enhedsstatistik

Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og antallet af udskrevne sider.

Hæfteenh.test

Udskriv en rapport for at kontrollere, om hæftefinisheren fungerer rigtigt.

Bemærk! Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.

Netværksinstallationsside

Udskriv en rapport med oplysninger om netværksindstillinger for printeren.

Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.

Side med netværksindstillinger [x]

Udskriv en rapport med oplysninger om netværksindstillinger for printeren.

Bemærk! Dette menupunkt vises kun i netværksprintere eller printere, der er forbundet med printservere, og når der er installeret mere end én netværksoption.

Genvejsliste

Udskriv en rapport med oplysninger om konfigurerede genveje.

Faxjoblog

Udskriv en rapport med oplysninger om de seneste 200 gennemførte faxer.

Bemærkninger:

  • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når Aktiver Joblog er angivet til Til i menuen Faxindstillinger.
  • Denne menu understøttes kun på nogle printermodeller.
Faxopkaldslog

Udskriv en rapport med oplysninger om de seneste 100 forsøgte, modtagne og blokerede opkald.

Bemærkninger:

  • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når Aktiver Joblog er angivet til Til i menuen Faxindstillinger.
  • Denne menu understøttes kun på nogle printermodeller.
Kopi-genveje

Udskriv en rapport med oplysninger om kopigenveje.

E-mail genveje

Udskriv en rapport med oplysninger om e-mail-genveje.

Faxgenveje

Udskriv en rapport med oplysninger om faxgenveje.

FTP genveje

Udskriv en rapport med oplysninger om FTP-genveje.

Profilliste

Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.

Udskriv fonte

Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren.

Udskriv bibliotek

Udskriv en liste over alle de ressourcer, som er lagret på et valgfrit flashhukommelseskort eller en harddisk.

Bemærkninger:

  • Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %.
  • Kontroller, at hukommelseskortet eller harddisken er installeret og fungerer korrekt.
Aktivrapport

Udskriv en rapport, der indeholder egenskabsoplysninger inkl. printerens serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, der kan scannes ind i en aktivdatabase.

Oversigt over log m. begivenhed

Udskriv en oversigt over loggede hændelser.