Scanning til en computer eller et flashdrev

ADF (automatisk dokumentføder)

Scannerens glasplade

Der er lagt papir i den automatiske dokumentføder (ADF)

Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.

Papir lagt på scannerens glasplade

Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade).


Scanneren gør det muligt for dig at scanne dokumenter direkte til en computer eller et flashdrev. Computeren behøver ikke være direkte forbundet til printeren, for at du kan modtage Scan til computer-billeder. Du kan scanne dokumentet tilbage til computeren via netværket ved at oprette en scanningsprofil på computeren og derefter downloade profilen til printeren.

Scanning til en computer ved hjælp af Embedded Web Server

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Scanningsprofil > Opret scanningsprofil.

 3. Vælg scanningsindstillinger, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg en placering på din computer, hvori du vil gemme det scannede billede.

 5. Indtast et scannernavn og derefter et brugernavn.

  Bemærk! Scanningsnavnet er det navn, der vises på listen over scanningsprofiler på displayet.
 6. Klik på Send.

  Bemærk! Når du klikker på Send, tilknyttes automatisk et genvejsnummer. Du kan bruge dette genvejsnummer, når du er klar til at scanne dine dokumenter.
 7. Gennemgå vejledningen på skærmen Scanningsprofil.

  1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

   Bemærkninger:

   • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
   • ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.
  2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

  3. Foretag en af følgende handlinger:

   • Tryk på #, og indtast herefter genvejsnummeret ved brug af tastaturet.

   • På startsiden skal du navigere til:

    Tilbageholdte job > Profiler > vælg din genvej på listen

   • Bemærk! Scanneren scanner og sender dokumentet til det bibliotek, som du har angivet.
 8. Se filen fra din computer.

  Bemærk! Udskriftsfilen gemmes på det pågældende sted eller startes i det program, du har angivet.

Opsætning af Scan til computer

Bemærkninger:

 1. Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.

  Bemærk! Hvis printeren ikke findes på listen, skal du tilføje printeren.
 2. Åbn printeregenskaberne, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

 3. På kontrolpanelet skal du trykke på Scan til computer > vælge den relevante scanningsindstilling > Send den.

Scanning til et flashdrev

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. Der kan indsættes et USB-flash-drev i porten forrest på enheden.

  Bemærk! USB-drevets startskærmbillede vises.
 4. Vælg destinationsmappen, og tryk derefter på Scan til USB-drev.

  Bemærk! Printeren går tilbage til startskærmbilledet efter 30 sekunders inaktivitet.
 5. Juster scanningsindstillingerne, og klik derefter på Scan det.