Angivelse af papirstørrelse og -type

På startsiden skal du navigere til:

menuikonet > Menuen papir > Papirstørrelse/-type > væg en skuffe > vælg papirstørrelse eller papirtype > markeringsikonet