Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende dig e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at slippe op, når der skal skiftes eller ilægges papir, eller når der er papirstop.

  1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

    Bemærkninger:

  2. Klik på Indstillinger.

  3. Under Andre indstillinger skal du klikke på Opsætning af e-mail-advarsler.

  4. Væg de elementer, du vil underrettes om, og skriv derefter e-mail-adresserne.

  5. Klik på Send.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige for oplysninger om opsætning af e-mail-serveren.