Menuen Indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug

For at

Displaysprog

English

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugisisk

Suomi

Russisk

Polski

Græsk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Traditionelt kinesisk

Koreansk

Japansk

Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.

Bemærk! Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle modeller. Det kan være nødvendigt at installere specialhardware for visse sprog.

Vis beregninger over forbrug

Vis beregninger

Vis ikke beregninger

Se beregninger over forbrug på kontrolpanelet, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter.

Bemærk! Vis beregninger er fabriksindstillingen.

Økotilstand

Fra

Energi

Energi/Papir

Papir

Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Indstilling af Økotilstand til Energi eller Papir kan påvirke printerens ydeevne, men ikke udskriftskvaliteten.
Bip - Automatisk dokumentføder fyldt

Aktiveret

Deaktiveret

Aktiver en biplyd for den automatiske dokumentføder ved ilægning af papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Aktiveret.

Sensor til ADF-multiføder

Til

Fra

Registrerer, om den automatiske dokumentføder indfører mere end ét ark papir ad gangen.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Lydløs tilstand

Fra

Til

Reducer printerstøj.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Kør indledende installation

Ja

Nej

Kør opsætningsguiden.

Tastatur

Tastaturtype

English

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Græsk

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Suomi

Portugisisk

Russisk

Polski

Tysk (Schweiz)

Fransk (Schweiz)

Koreansk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Traditionelt kinesisk

Japansk

Tilpasset tast [x]

Angiv et sprog og oplysninger for tilpasset tast til tastaturet på displayet.

Papirstørrelser

USA

Metrisk

Angiv måleenheden til papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er US.
 • Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.
Scan til pc-portområde

[portområde]

Angiv et gyldigt port område for printere bagved en brandmur, der blokerer en port.

Bemærk! Standardindstillingen er 9751:12000.

Viste oplysninger

Venstre side

Højre side

Angiv displayoplysningerne i de øverste hjørner på startskærmen.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Ingen

IP-adresse

Værtsnavn

Kontaktnavn

Placering

Dato/klokkeslæt

mDNS/DDNS servicenavn

Nulkonfigurationsfejl

Tilpasset tekst [x]

Modelnavn

Bemærkninger:

 • IP-adresse er standardindstillingen til Venstre side.
 • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.
Viste oplysninger (fortsat)

Tilpasset tekst [x]

Tilpas den tekst, der skal vises, i de øverste hjørner på startskærmen.

Viste oplysninger (fortsat)

Sort toner

Angiv displayoplysningerne til Sort toner.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Hvornår det skal vises

Undlad at vise

Vis

Meddelelse, der skal vises

Standard

Alternativ

Standard

[indtastning af tekst]

Alternativ

[indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Undlad at vise standardindstillingen for Hvornår, det skal vises.
 • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Viste oplysninger (fortsat)

Papirstop

Indfør papir

Servicefejl

Tilpas de viste oplysninger for visse menuer.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Vis

Ja

Nej

Meddelelse, der skal vises

Standard

Alternativ

Standard

[indtastning af tekst]

Alternativ

[indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Nej er standardindstillingen for Vis.
 • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Tilpasning af startskærmbilledet

Skift sprog

Kopi

Kopi-genveje

Fax

Faxgenveje

E-mail (E-mail)

E-mail genveje

FTP

FTP genveje

Søg efter Tilbageholdte job

Tilbageholdte job

USB-drev

Profiler og løsningsapplikationer

Bogmærker

Job efter bruger

Formular + favorit

Kortkopi

Scan til netværk

MyShortcut

Send til flere

Skift de ikoner, som vises på startskærmbilledet.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Vis

Undlad at vise

Datoformat

MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

Formater printerdatoen

Bemærk! MM-DD-ÅÅÅÅ er den amerikanske standardindstilling. DD-MM-ÅÅÅÅ er den internationale standardindstilling.

Tidsformat

12 timers skift

24 timers skift

Formater printerens klokkeslæt.

Bemærk! 12 timers skift er standardindstillingen.

Skærmens lysstyrke

20-100

Angiv displayets lysstyrke.

Bemærk! Standardindstillingen er 100.

Ensidet kopi

Fra

Til

Indstil kopiering fra scannerglasset til en enkelt side ad gangen.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Udskriftslys

Normal/Standbytilstand

Fra

Svagt lys

Kraftigt lys

Indstil indikatorlampen for standardbakken.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Dæmpet, hvis Økotilstand er indstillet til Energi eller Energi/Papir.
 • Standardindstillingen er Lys, hvis Økotilstand er indstillet til Fra eller Papir.
Lys ved fejl

Til

Fra

Indstil indikatorlampen, når printeren registrerer en fejl.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Lydfeedback

Knapfeedback

Til

Fra

Lydstyrke

1-10

Indstil knaplydstyrke og -feedback.

Bemærkninger:

 • Til er standardindstillingen for Knapfeedback.
 • 5 er standardindstillingen for Lydstyrke.
Mærkbar skærmfeedback

Til

Fra

Aktiver trykfølsomhedsfeedback fra berøringsskærmen.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Vis bogmærker

Ja

Nej

Angiv, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Tillad fjernelse af baggrund

Til

Fra

Angiv, om du vil tillade fjernelse af billedets baggrund.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Tillad tilpassede jobscanninger

Til

Fra

Scan flere job til én fil.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Genoprettelse efter scannerstop

Jobniveau

Sideniveau

Angiv, hvordan du ilægger papir i et scannede job igen, når der opstår papirstop i den automatiske dokumentføder.

Bemærk! Standardindstillingen er Jobniveau.

Opdateringshastighed for webside

30-300

Angiv tidsrummet mellem opdateringer af Embedded Web Server.

Bemærk! 120 sekunder er standardindstillingen.

Kontaktnavn

Angiv et kontaktnavn til printeren.

Bemærk! Kontaktnavnet gemmes på Embedded Web Server.

Placering

Angiv printerplacering.

Bemærk! Placeringen gemmes på Embedded Web Server.

Alarmer

Alarmkontrol

Kassettealarm

Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Fra

Enkelt

Kontinuerligt

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen til Alarmkontrol er Enkelt.
 • Deaktiveret er standardindstillingen for Kassettealarm.
Timeout

Standbytilstand

Deaktiveret

1-240

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren aktiverer strømbesparelsestilstand.

Bemærk! Standardindstillingen er 15 minutter.

Timeout

Slumringstilstand

Deaktiveret

1-120

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at kører i dvaletilstand.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 20 minutter.
 • Deaktiveret vises kun, når Energibesparelse angives til Fra.
Timeout

Udskriv m. skærm fra

Tillad udskrivning m. skærm fra

Skærm til u. udskrivning

Udskrive et job med slukket display.

Bemærk! Standardindstillingen er udskrivning med tændt display.

Timeout

Dvaletimeout

Deaktiveret

20 minutter

1 time

2 timer

3 timer

6 timer

1 dag

2 dage

3 dage

1 uge

2 uger

1 måned

Indstil tidsrummet, der skal gå, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.

Dvaletimeout ved forbindelse

Dvale

Sæt ikke i dvale

Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.

Bemærk! Dvale er standardindstillingen.

Timeout

Skærmtimeout

15-300

Indstil den inaktive periode, der skal gå, før displayet automatisk vender tilbage til Klar-tilstand.

Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.

Timeout

Udskriftstimeout

Deaktiveret

1-255

Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 90 sekunder.
 • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering.
Timeout

Vent timeout

Deaktiveret

15-65535

Indstil tidsrummet, som printeren venter på yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 40 sekunder.
 • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering.
Timeout

Timeout for tilbageholdelse af job

5-255

Indstil tidsrummet, som printeren venter på brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 30 sekunder.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Genoprettelse ved fejl

Automatisk genstart

Genstart ved inaktivitet

Genstart altid

Genstart aldrig

Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv altid.

Genoprettelse ved fejl

Maks. autom. genstarter

1-20

Fastslå det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.

Bemærk! Standardindstillingen er 2 minutter.

Genopret udskrift

Fortsæt automatisk

Deaktiveret

5-255

Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpet inden for det angivne tidsrum.

Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Genopret udskrift

Genopret ved stop

Til

Fra

Automatisk

Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Genopret udskrift

Papirstophjælp

Til

Fra

Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Genopret udskrift

Beskyt side

Fra

Til

Indstil printeren til at udskrive det korrekte output til en side.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Indstillinger for tilgængelighed

Forlæng skærmtimeout

Til

Fra

Bliv på samme sted og nulstil timeren for Skærmtimeout i stedet for vende tilbage til startskærmen.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Indstillinger for tilgængelighed

Talehastighed

Meget langsom

Langsom

Normal

Hurtig

Hurtigere

Meget hurtig

Hastig

Meget hastig

Hurtigst

Juster talehastigheden for stemmevejledning.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Indstillinger for tilgængelighed

Headphone-lydst.

1-10

Indstil lydstyrke for hovedtelefonen.

Bemærk! Standardindstillingen er 5.

Info sendt til Lexmark

Forbrug af forsyninger og sideantal (anonym)

Til

Fra

Send anonyme oplysninger om enhedens brugsadresse.

Bemærk! Standardværdien afhænger af, hvad du har valgt under startkonfigurationen.

Tryk på slumreknappen

Gør ingenting

Slumre

Dvale

Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.

Bemærk! Slumre er standardindstillingen.

Tryk på slumreknappen og hold den nede

Gør ingenting

Slumre

Dvale

Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.

Bemærk! Standardindstillingen er Gør ingenting.

Fabriksindstillinger

Gendan ikke

Gendan nu

Gendan printerens standardindstillinger.

Bemærk! Standardindstillingen er Gendan ikke.

Eksporter konfigurationsfil

Eksport

Eksporter konfigurationsfiler til et flashdrev.

Eksporter komprimeret logfil

Eksport

Eksporter komprimerede logfiler til et flashdrev.


Menuen Kopieringsindstillinger

Brug

Til

Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af det originale dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Trykpresse

Andet

Angiv, hvordan det oprindelige dokument blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er sort-hvid laser.

Sider (dupleks)

1-sidet til 1-sidet

1-sidet til 2-sidet

2-sidet til 1-sidet

2-sidet til 2-sidet

Angiv, om et originaldokument er 2-sidet (dupleks) eller 1-sidet, og angiver derefter, om kopien skal være 2-sidet eller 1-sidet.

Bemærkninger:

 • 1-sidet til 1-sidet – Originaldokumentet har udskrift på én side, og kopien vil også have udskrift på én side.
 • 1-sidet til 2-sidet – Originaldokumentet har udskrift på én side, men kopien vil have udskrift på begge sider.
 • 2-sidet til 1-sidet – Originaldokumentet har udskrift på begge sider, men kopien vil kun have udskrift på én side.
 • 2-sidet til 2-sidet – Originaldokumentet har udskrift på begge sider, og kopien vil også få udskrift på begge sider.
Papirbesparelse

Fra

2-op, stående

2-op, liggende

4-op, stående

4-op, liggende

Kopier to eller fire ark i et dokument på én side.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Udskriv siderammer

Til

Fra

Angiv, om der udskrives en ramme.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Sortér

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk! “(1,2,3) (1,2,3)” er standardindstillingen.

Hulning

Fra

2 huller

3 huller

4 huller

Angiv den type hulning, der udføres i efterbehandlingen af et udskrivnings- eller kopieringsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Hæft

Fra

Til

Aktiver eller deaktiver hæftefinisheren.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis en hæftefinisher er installeret.
Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Vanskelige medier Letter

Vanskelige medier A5

Vanskelige medier Legal

Vanskelige medier A4

Tilpas scanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 tommer

4 x 6 tommer

ID-kort

Angiv papirstørrelsen på originaldokumentet.

Bemærkninger:

 • Letter er standardindstillingen i USA.
 • A4 er den internationale standardindstilling.
Kopier til kilde

Bakke [x]

Automatisk match af størrelse

Flerformålsarkføder

Angiv en papirkilde for kopijob.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Transparentskillesider

Til

Fra

Placer et ark mellem transparenterne.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.

Skilleark

Fra

Mellem kopier

Mellem job

Mellem sider

Placer et ark papir mellem sider, kopier eller job.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Skillesidekilde

Bakke [x]

Flerformålsarkføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Sværtning

1–9

Gør udskriften af kopijobbet lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Udskriftsbakke

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv den bakke, der skal anvendes til kopieringsjobbet.

Bemærkninger:

 • Standardbakke er standardindstillingen.
 • Bakke [x] vises kun, når mindst en valgfri bakke er installeret.
Antal kopier

1–999

Angiv antallet af kopier i kopijobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er 1.

Sidehoved/sidefod

[Placering]

Fra

Dato/klokkeslæt

Sidenummer

Tilpasset tekst

Udskriv på

Alle sider

Kun første side

Alle sider undtagen den første

Tilpasset tekst

Angiv brevhoved/brevfod-oplysninger og dens placering på siden.

Vælg mellem følgende indstillinger for placeringen:

 • Øverst til venstre

 • Top midten

 • Øverst til højre

 • Nederst til venstre

 • Bund midten

 • Nederst til højre

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen for placeringen.
 • "Alle sider" er standardindstillingen for "Udskriv på".
Overlay

Fortroligt

Kopier

Kladde

Vigtigt

Brugerdefineret

Fra

Angiv overlaytekst, der udskrives på hver side i kopijobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Brugerdef. overlay

Angiv tilpasset overlaytekst.

Bemærk! Der tillades maksimalt 64 tegn.

Tillad prioriterede kopier

Til

Fra

Tillad afbrydelse af et udskriftsjob for at kopiere en side eller et dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopier et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til et enkelt kopieringsjob.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.
Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Gem brugerdefinerede kopiindstillinger som genveje.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.

Fjern baggrund

-4 til 4

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0.

Autocentrer

Fra

Til

Centrere automatisk indholdet på siden.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Farvedropout

Farvedropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0–255

Standard grøn grænse

0–255

Standard blå grænse

0–255

Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0–5

Bedst til indhold

Angiv den kontrast, der anvendes til kopieringsjobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er "Bedst til indhold".

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor meget skygge der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Sensor til ADF-multiføder

Til

Fra

Registrerer, om den automatiske dokumentføder indfører mere end ét ark papir ad gangen.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.

Scan kant til kant

Fra

Til

Tillad, at det originale dokument scannes fra kant til kant.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Skarphed

1–5

Juster skarpheden af en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 3.

Eksempel på kopi

Fra

Til

Lav et prøvetryk af det originale dokument.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

Menuen Faxindstillinger

Menuen Faxtilstand (Opsætning af analog fax)

I tilstanden Opsætning af analog fax sendes faxopgaven via en telefonlinje.

Generelle faxindstillinger

Brug

For at

Gendan standardindstillinger

Gendan standardindstillingerne på alle faxindstillinger.

Optimer faxkompatibilitet

Optimer faxkompatibilitet med andre faxmaskiner.

Faxnavn

Angiv navnet på faxen i printeren.

Faxnummer

Angiv det nummer, der er tildelt faxen.

Fax-id

Faxnavn

Faxnummer

Angiv, hvordan faxen identificeres.

Bemærk! Faxnummer er standardindstillingen.

Enable Manual Fax (Aktiver Manual Fax)

Til

Fra

Indstil printeren til manuel fax, hvilket kræver en linjedeler og et telefonhåndsæt.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Anvend en almindelig telefon til at besvare indkommende faxopgaver og til at ringe til et faxnummer.
 • Tryk på 0 på det numeriske tastatur for at gå direkte til denne indstilling.
Memory Use (Hukommelsesbrug)

Alt til modtagelse

Mostly receive (Det meste til modtagelse)

Lige

Mest sendt

Alt til afsendelse

Definer fordelingen af ikke-flygtig hukommelse mellem afsending og modtagelse af faxjob.

Bemærk! Equal (Lige) er standardindstillingen.

Cancel Faxes (Annuller faxer)

Tillad

Tillad ikke

Angiv, om annullering af faxjob er tilladt.

Bemærk! Tillad er standardindstillingen.

opkalds-id

Fra

Primær

Alternativ

Angiv den type opkalds-id, der bruges.

Tilsløring af faxnummer

Fra

From left (Fra venstre)

From right (Fra højre)

Angiv den retning, cifre tilsløres fra i et udgående faxnummer.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Nummeret på tilslørede tegn bestemmes af indstillingen "Digits to mask" (Cifre, der tilsløres).
Cifre, der tilsløres

0-58

Angiv antallet af cifre, der tilsløres i et udgående faxnummer.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Faxforside

Faxforside

Standardindstillingen er Slået fra

Standardindstillingen er Slået til

Brug aldrig

Brug altid

Inkluder til-felt

Til

Fra

Inkluder fra-felt

Til

Fra

Fra

Inkluder Meddelelsesfelt

Til

Fra

Meddelelse

Inkluder logo

Til

Fra

Inkluder sidefod [x]

Til

Fra

Sidefod [x]

Konfigurer faxforsiden.

Bemærkninger:

 • Deaktiveret som standard er standardindstillingen for Faxforside.
 • Fra er standardindstillingen for alle andre menupunkter.

Fax Send Settings (Indstillinger til faxafsendelse)

Brug

For at

Opløsning

Standard

Fin 200 dpi

Superfin 300 dpi

Ultrafin 600 dpi

Angiv kvalitet i dpi (dots per inch). Jo højere opløsning, desto højere udskrivningskvalitet, men det øger faxtransmissionstiden for udgående faxer.

Bemærk! Standard er standardindstillingen.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelser [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5"

4 x 6"

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Blandede størrelser er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er sort-hvid laser.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Opkaldspræfiks

Angiv et opkaldspræfiks, som f.eks. 99. Numerisk indtastningsfelt, hvor der kun kan indtastes tal.

Opkaldspræfiksregler

Præfiksregel [x]

Etabler en opkaldspræfiksregel.

Automatic Redial (Automatisk genopkald)

0-9

Angiv det antal gange, printeren forsøger at sende faxen til det angivne nummer.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Redial Frequency (Genopkaldsfrekvens)

1-200

Angiv antallet af minutter mellem genopkald.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Behind a PABX (Bag en PABX)

Ja

Nr.

Aktiver eller deaktiver opkald uden klartone på omstillingsbordet.

Bemærk! Standardindstillingen er Nej.

Aktiver ECM

Ja

Nr.

Aktiver eller deaktiver Error Correction Mode (Fejlkorrektionstilstand) til faxopgaver.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Enable Fax Scans (Aktiver faxscanninger)

Til

Fra

Fax filer, der scannes ved printeren.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Driver to fax (Driver til fax)

Ja

Nr.

Lad printerdriveren sende faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Gem faxnumre som genvej i printeren.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opkaldstilstand

Tone

Impuls

Angiv ringetonen.

Bemærk! Standardindstillingen er tone.

Maks. hastighed

2400

4800

9600

14400

33600

Angiv den maksimale hastighed i baud, som faxer sendes ved.

Bemærk! Standardindstillingen er 33600 minutter.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Scan et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til en enkelt fil.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.
Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.
Fjern baggrund

-4 til 4

Juster andelen af synlig baggrund på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for det scannede billede.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv kontrasten i det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Sensor til ADF-multiføder

Til

Fra

Registrerer, om den automatiske dokumentføder indfører mere end ét ark papir ad gangen.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

Juster skarpheden på en fax.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Aktiverer scanning af farvefax

Standardindstillingen er Slået fra

Standardindstillingen er Slået til

Brug aldrig

Brug altid

Aktiver farvefaxning.

Bemærk! Deaktiveret som standard er standardindstillingen.

Auto konverterer farve faxer til monokrome faxer

Til

Fra

Konverter alle udgående faxer til sort/hvid.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Fax Receive Settings (Indstillinger for faxmodtagelse)

Brug

For at

Enable Fax Receive (Aktiver faxmodtagelse)

Til

Fra

Giv mulighed for, at printeren modtager faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Akt. opkalds-id

Til

Fra

Få vist oplysninger om opkalds-id for en indgående fax.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Faxjob venter

Ingen

Toner

Toner og forbrugsstoffer

Fjern faxjob fra udskriftskøen, når jobbet kræver specifikke utilgængelige ressourcer.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Rings to Answer (Opkald at besvare)

1-25

Angiv antal ringetoner, inden et indkommende faxjob besvares.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Automatisk svar

Ja

Nr.

Indstil printeren til at modtage faxer automatisk.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Kode for manuelt svar

0-9

Indtast en kode manuelt på telefonens numeriske tastatur for at starte med at modtage en fax.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 9 minutter.
 • Dette menupunkt bruges, når printeren deler linje med en telefon.
Auto Reduction (Automatisk reduktion)

Til

Fra

Skaler et indkommende faxjob, så det passer til det papir, der er lagt i den tildelte faxkilde.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Papirkilde

Automatisk

Bakke [x]

Flerformålsføder

Angiv papirkilden til udskrivning af indkommende faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Sider (dupleks)

Fra

Til

Aktiver to-sidet udskrivning til indkommende faxjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skilleark

Fra

Før job

Efter job

Giv printeren mulighed for at inkludere skillesider for indgående faxjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skillesidekilde

Bakke [x]

Flerformålsføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Udskriftsbakke

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv en bakke til modtagne faxer.

Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.

Faxsidefod

Til

Fra

Udskriv transmissionsoplysninger nederst på hver side fra en modtaget fax.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Maks. hastighed

2400

4800

9600

14400

33600

Angiv den maksimale hastighed i baud, som faxer modtages i.

Bemærk! Standardindstillingen er 33600 minutter.

Fax Forwarding (Videresend fax)

Udskriv

Udskriv og videresend

Videresend

Aktiver videresendelse af modtagne faxer til en anden modtager.

Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Forward to (Videresend til)

Fax

E-mail (E-mail)

FTP

LDSS

eSF

Angive den modtagertype, som faxer videresendes til.

Bemærkninger:

 • Fax er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt er kun tilgængeligt fra printerens indbyggede webserver.
Forward to Shortcut (Videresend til genvej)

Indtast genvejsnummeret, der matcher modtagertypen (Fax, e-mail, FTP, LDSS eller eSF).

Block No Name Fax (Bloker fax uden navn)

Fra

Til

Aktiver blokering af indkommende faxer fra enheder, hvor der ikke er angivet noget stations-id eller fax-id.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Banned Fax List (Liste over uønskede faxer)

Aktiver liste over blokerede faxer, der er gemt i printeren.

Tilbageholdelse af faxer

Tilstand for tilbageholdt fax

Fra

Altid aktiveret

Manuel

Planlagt

Plan for tilbageholdelse af faxer

Giv printeren mulighed for at undgå, at modtagne faxer bliver udskrevet, før de frigives. Tilbageholdte faxer kan frigives manuelt eller på en planlagt dag eller tidspunkt.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Hulning

Fra

Til

Angiver om udskrifter hulles.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Hæftning

Fra

1 hæftning

Angiv, om udskrifter skal hæftes.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Aktiver farvefaxmodtagelse

Til

Fra

Aktiver farvefaxmodtagelse på printeren, og udskriv i gråtoner.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Fax Log Settings (Indstillinger af faxlog)

Brug

For at

Transmissionslog

Udskriv log

Udskriv ikke log

Udskriv kun ved fejl

Aktiver udskrivning af en transmissionslog efter hvert faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.

Receive Error Log (Modtag fejllog)

Udskriv aldrig

Udskriv ved fejl

Aktiver udskrivning af en modtaget fejllog.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv aldrig.

Auto Print Logs (Automatisk udskrivning af logfiler)

Til

Fra

Aktiver automatisk udskrivning af faxlogfiler.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Logfiler udskrives efter hver 200 faxjob.
Papirkilde til logfil

Bakke [x]

Flerformålsføder

Angiv papirkilden, der skal anvendes til udskrivning af logfiler.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Logs Display (Skærm med logfiler)

Remote Station Name (Eksternt stationsnavn)

Kaldt nummer

Angiv, om de udskrevne logfiler skal vise det opkaldte nummer eller det returnerede stationsnavn eller faxnavn.

Bemærk! Eksternt stationsnavn er standardindstillingen.

Enable Job Log (Aktiver Joblog)

Til

Fra

Aktiver adgang til faxjoblog.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Enable Call Log (Aktiver opkaldslog)

Til

Fra

Aktiver adgang til faxopkaldslog.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Udskriftsbakke til log

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv bakken til de udskrevne faxlogfiler.

Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.


Speaker Settings (Højttalerindstillinger)

Brug

For at

Speaker Mode (Højttalertilstand)

Altid fra

On until Connected (Slået til indtil tilslutning)

Altid aktiveret

Angiv tilstanden for højttaleren.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået til indtil tilslutning. Der udsendes en lyd, indtil faxforbindelsen er oprettet.

Højttalerlydstyrke

Høj

Lav

Indstil højttalerlydstyrken til høj eller lav.

Bemærk! Standardindstillingen er High (Høj).

Ringestyrke

Fra

Til

Aktiver eller deaktiver ringelydstyrke.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Besvar ved

Brug

For at

Alle ringetoner

Kun en ringetone

Kun to ringetoner

Kun tre ringetoner

Kun ved et eller to ring

Kun ved et eller tre ring

Kun to eller tre ringetoner

Angiv ringemønstre, når printeren besvarer opkald.

Bemærk! Standardindstillingen er Alle ringetoner.


Menuen Faxtilstand (Opsætning af faxserver)

Faxtilstanden sender faxjobbet til en faxserver for transmission.

Brug

For at

To Format (Til format)

Indtast specifikke faxoplysninger.

Reply Address (Svaradresse)
Subject (Emne)
Meddelelse
SMTP-opsætning

Angive oplysninger om SMTP-opsætning.

Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

Angive oplysninger om SMTP-serverport.

Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway)
Image Format (Billedformat)

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Angiv billedformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angive, hvordan indholdet oprindeligt blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er sort-hvid laser.

Fax-opløsning

Standard

Fin 200 dpi

Superfin 300 dpi

Ultrafin 600 dpi

Angiv kvalitet i dpi (dots per inch).

Bemærk! Standard er standardindstillingen.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Vanskelige medier Letter

Vanskelige medier A5

Vanskelige medier Legal

Vanskelige medier A4

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Blandede størrelser er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til en flersidet scanning til scanning til fax-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Aktiver analog modtagelse

Fra

Til

Aktivere modtagelse af analoge faxer.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen E-mail indstillinger

Brug

For at

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Subject (Emne)

Meddelelse

Filnavn

Angiv oplysninger om e-mail-server.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Send mig en kopi

Vises aldrig

Standardindstillingen er Slået til

Standardindstillingen er Slået fra

Altid aktiveret

Send en kopi af e-mailen tilbage til afsenderen.

Bemærk! Standardindstillingen er Vises aldrig.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Maks. e-mailstørrelse

0–65535 KB

Angiv den maksimale e-mailstørrelse.

Bemærk! E-mail, der er større end den angivne maksimale størrelse, sendes ikke.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Fejlmeddelelse om størrelse

Send en meddelelse, når en e-mail er større end den konfigurerede størrelsesgrænse.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Grænse for destinationer

Angive et domænenavn, f.eks. virksomhedens domænenavn, og derefter begrænse e-mail-destinationer til dette domænenavn.

Bemærkninger:

 • E-mails kan kun sendes til det angivne domæne.
 • Grænsen er et domæne.
E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Opsætning af weblink

Server

Login

Adgangskode

Sti

Filnavn

Weblink

Angiv Web Link-indstillingerne for e-mailserveren.

Bemærk! Tegnene * : ? < > | kan ikke benyttes i stinavne.

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Angiv filformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

PDF-indstil.

PDF version

1,2-1,7

A–1a

A–1b

PDF-komp.

Normal

Høj

Sikker PDF

Fra

Til

Søgbar PDF

Fra

Til

Konfigurer PDF-indstillingerne.

Bemærkninger:

 • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version.
 • Normal er standardindstillingen for PDF-komprimering. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
 • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF og Søgbar PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er sort-hvid laser.

Farve

Fra

Til

Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angiv opløsningen for scanningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! Standardindstillingen er 150 dpi.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Vanskelige medier Letter

Vanskelige medier A5

Vanskelige medier Legal

Vanskelige medier A4

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen for originaldokumentet, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

JPEG-kvalitet

Bedst egnet til indhold

5-90

Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Tekststandard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekstbillede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Tekst/foto-standard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekst- eller foto-billede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Fotostandard

5-90

Indstil kvaliteten på et foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.

E-mail-billeder sendt som

Vedhæftet fil

Weblink

Angiv, hvordan billederne sendes.

Bemærk! Standardindstillingen er Vedhæftet fil.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til et flersidet scanning til e-mail-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

TIFF-komprimering

LZW

JPEG

Angiv det format, der skal bruges ved komprimering af TIFF-filer.

Bemærk! Standardindstillingen er LZW.

Transmissionslog

Udskriv log

Udskriv ikke log

Udskriv kun ved fejl

Aktiver udskrivning af en transmissionslog efter hvert e-mailjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.

Papirkilde til logfil

Bakke [x]

Flerformålsføder

Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler til e-mail.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Udskriftsbakke til log

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv bakken til e-mail-logfiler.

Bemærkninger:

 • Standardbakke er standardindstillingen.
 • Bakke [x] vises kun, når mindst en valgfri bakke er installeret.
E-mail bit dybde

1 bit

8 bit

Aktiver Tekst/Foto, så der produceres mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra.

Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopiering af et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Gem e-mail adresser som genveje.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er indstillet til Fra, vises knappen Gem som genvej ikke i skærmbilledet E-mail destination.
Fjern baggrund

-4 til 4

Juster andelen af synlig baggrund på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv udskriftens kontrast.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Sensor til ADF-multiføder

Til

Fra

Registrerer, om den automatiske dokumentføder indfører mere end ét ark papir ad gangen.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

juster skarphed for et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Brug cc:/bcc:

Fra

Til

Aktiver brugen af cc: og bcc: felter.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen FTP indstillinger

Brug

For at

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Angiv filformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

PDF-indstil.

PDF version

1,2-1,7

A–1a

PDF-komp.

Normal

Høj

Sikker PDF

Fra

Til

Søgbar PDF

Fra

Til

Konfigurer PDF-indstillingerne.

Bemærkninger:

 • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version.
 • Normal er standardindstillingen for PDF-komprimering.
 • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF og Søgbar PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er sort-hvid laser.

Farve

Fra

Til

Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angiv kvaliteten for scanningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! Standardindstillingen er 150 dpi.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Vanskelige medier Letter

Vanskelige medier A5

Vanskelige medier Legal

Vanskelige medier A4

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5"

4 x 6"

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

JPEG-kvalitet

Bedst egnet til indhold

5-90

Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Bedst til indhold.
 • 5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.
 • 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.
Tekststandard

5-90

Indstil kvaliteten af teksten i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Tekst/foto-standard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekst- eller fotobillede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Fotostandard

5-90

Indstil kvaliteten på et foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til en flersidet scanning til FTP-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

TIFF-komprimering

LZW

JPEG

Angiv det format, der skal bruges ved komprimering af TIFF-filer.

Bemærk! Standardindstillingen er LZW.

Transmissionslog

Udskriv log

Udskriv ikke log

Udskriv kun ved fejl

Angiv, om transmissionsloggen skal udskrives.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.

Papirkilde til logfil

Bakke [x]

Flerformålsføder

Angiv en papirkilde, når der udskrives FTP-logfiler.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Udskriftsbakke til log

Standardbakke

Bakke [x]

Angiv bakken til FTP-logfiler.

Bemærkninger:

 • Standardbakke er standardindstillingen.
 • Bakke [x] vises kun, når mindst en valgfri bakke er installeret.
FTP bit dybde

1 bit

8 bit

Aktiver Tekst/Foto, så der produceres mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra.

Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.

Filnavn

Angiv et basisfilnavn.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopiering af et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.
Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.
Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Aktiver oprettelse af genvej til FTP-adresser.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Fjern baggrund

-4 til 4

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for det scannede billede.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv udskriftens kontrast.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Sensor til ADF-multiføder

Fra

Til

Registrerer, om den automatiske dokumentføder indfører mere end ét ark papir ad gangen.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

Angiv skarpheden for det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.


Flashdrev-menu

Scanningsindstillinger

Brug

For at

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Angiv filformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

PDF-indstil.

PDF version

1,2-1,7

A–1a

A–1b

PDF-komp.

Normal

Høj

Sikker PDF

Fra

Til

Søgbar PDF

Fra

Til

Konfigurer PDF-indstillingerne.

Bemærkninger:

 • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version.
 • Normal er standardindstillingen for PDF-komprimering. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
 • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF og Søgbar PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er sort-hvid laser.

Farve

Til

Fra

Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angiv opløsningen for scanningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! Standardindstillingen er 150 dpi.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Vanskelige medier Letter

Vanskelige medier A5

Vanskelige medier Legal

Vanskelige medier A4

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

JPEG-kvalitet

Bedst egnet til indhold

5-90

Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelse og kvalitet.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Tekststandard

5-90

Indstil kvaliteten af teksten i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Tekst/foto-standard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekst- eller fotobillede i forhold til filstørrelsen og kvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Fotostandard

5-90

Indstil kvaliteten på et fotobillede i forhold til filstørrelse og kvalitet.

Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. I forbindelse med job, hvor der scannes flere sider til FTP, oprettes der enten en TIFF-fil, som indeholder alle siderne, eller en separat TIFF-fil for hver side.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Scan-bitdybde

1 bit

8 bit

Aktiver Tekst/Foto, så den har mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra.

Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.

Filnavn

Angiv et basisfilnavn.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopiering af et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Fjern baggrund

-4 til 4

Juster andelen af synlig baggrund på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv udskriftens kontrast.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

juster skarphed for et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.


Udskriftsindstillinger

Brug

For at

Kopier

1-999

Angiv et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er 1 minutter.

Papirkilde

Bakke [x]

Flerformålsføder

Manuelt papir

Manuel konvolut

Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Sætvis

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk! Standardindstillingen er (1,2,3) (1,2,3).

Sider (dupleks)

Ensidet

Tosidet

Aktiver tosidet udskrivning til indkommende udskriftsjob.

Bemærk! Ensidet er standardindstillingen.

Hæftning

Fra

Til

Angiv, om udskrifter skal hæftes.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis en hæftefinisher er installeret.
Hulning

Fra

Til

Angiver om udskrifter har udstansede huller.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Hole Punch Mode (Hulningstilstand)

2 huller

3 huller

4 huller

Angiv det antal huller, der skal udstanses på udskrifterne.

Bemærkninger:

 • 3 huller er den amerikanske standardindstilling. 4 huller er den internationale standardindstilling.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Dupleksindbinding

Lang kant

Kort kant

Definer binding af tosidede sider i forhold til papirretningen.

Bemærkninger:

 • Lang kant er standardindstillingen. Det betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Papirbesparelsesretning

Automatisk

Liggende

Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Papirbesparelse

Fra

2-Op

3-Op

4-Op

6-Op

9-Op

12-Op

16-Op

Angiv, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Det valgte antal angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelsesramme

Ingen

Konstant

Udskriv en ramme på hvert sidebillede.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Papirbesparelsessortering

Vandret

Omvendt, vandret

Omvendt, lodret

Lodret

Angiv antallet af flersidesbilleder.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Skilleark

Fra

Mellem kopier

Mellem job

Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til (1,2,3) (1,2,3). Hvis Sorter er indstillet til (1,1,1 ) (2,2,2 ), indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider.
 • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.
 • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Skillesidekilde

Bakke [x]

Flerformålsføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Tomme sider

Udskriv ikke

Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.


Menuen OCR-indstillinger

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis du har købt og installeret AccuRead OCR-løsningen.

Brug

For at

Autoroter

Til

Fra

Roter automatisk scannede dokumenter, så de vender korrekt.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Fjern pletter

Fra

Til

Fjern pletter fra et scannet billede.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Omvendt registrering

Til

Fra

Registrer hvid tekst på sort baggrund, og gør den mulig at redigere.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Auto. kontrastforbedring

Fra

Til

Juster automatisk kontrasten for at forbedre OCR-kvalitet.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Genkendte sprog

English

Fransk

Tysk

Spansk

Italiensk

Portugues

Dansk

Hollandsk

Norsk

Svensk

Finsk

Ungarsk

Polsk

Angiv et eller flere sprog, som OCR kan genkende.

Vælg mellem følgende indstillinger for hvert sprog:

Fra

Til

Bemærk! Sproget er aktiveret som standard. Hvis det er indstillet til en værdi, der ikke findes på listen over genkendte sprog, aktiveres engelsk som standard.


Udskriftsindstillinger

menuen Opsætning

Brug

For at

Printersprog

PCL-emulering

PS-emulering

Angiv printerens standardsprog.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen for printersproget er PS-emulering.
 • Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job der venter

Til

Fra

Angiver, om udskriftsjob skal fjernes fra printerkøen, hvis de kræver utilgængelige printeroptioner eller brugerindstillinger. De bliver gemt i en separat printerkø, så andre job udskrives normalt. Når de manglende oplysninger og/eller indstillinger er indhentet, vil de gemte job blive udskrevet.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. Dette krav sikrer, at gemte job ikke slettes, hvis printeren mister strømmen.
Udskriftsområde

Normal

Tilpas til side

Hele siden

Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.
 • Med indstillingen Hele siden kan billedet flyttes ind i det ikke-udskrivbare område, der defineres med indstillingen Normal. Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5e fortolkeren. Dette har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL eller PostScript-fortolkeren.
Indlæs til

RAM

Blitz

Disk

Angiv lagringsdestinationen for indlæste data.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM.
 • Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, lagres permanent. De indlæste data bliver liggende i flashhukommelsen eller på printerharddisken, selvom printeren slukkes.
 • Denne menu vises kun, hvis der er installeret et formateret, fungerende flashdrev eller en printerharddisk.
Spar ressourcer

Til

Fra

Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen. Dette indstiller printeren til kun at bevare indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.
 • Indstillingen Til bevarer de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises Hukommelsen er fuld[38], og indlæste data slettes ikke.
Rækkefølge for Udskriv alt

Alfabetisk

Ældste først

Nyeste først

Angiv rækkefølgen for udskrivning af tilbageholdte og fortrolige job, når Udskriv alt er valgt.

Bemærk! Standardindstillingen er Alfabetisk. Udskriftsjob vises altid i alfabetisk rækkefølge på printerkontrolpanelet.


Efterbehandling, menu

Brug

For at

Sider (dupleks)

1-sidet

2-sidet

Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • "1 sidet" er standardindstillingen.
 • Du kan indstille tosidet udskrivning i printersoftwaren.

For Windows-brugere:

Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning.

For Macintosh-brugere:

Vælg Filer > Udskriv, og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.

Dupleksindbinding

Lang kant

Kort kant

Definer den måde, som duplekssider skal indbindes og udskrives på.

Bemærkninger:

 • Lang kant er standardindstillingen. Dette betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier

1–999

Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er 1.

Tomme sider

Udskriv ikke

Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Sætvis

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Hold siderne i et udskriftsjob stablet i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk! “(1,2,3) (1,2,3)” er standardindstillingen.

Skilleark

Fra

Mellem kopier

Mellem job

Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) (2,2,2)", indsættes en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2.
 • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.
 • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Skillesidekilde

Bakke [x]

Flerformålsarkføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærkninger:

 • Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
Papirbesparelse

Fra

2 pr. side

3 pr. side

4 pr. side

6 pr. side

9 pr. side

12 pr. side

16 pr. side

Udskriv multisidebilleder på én side af papiret.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelsessortering

Vandret

Omvendt, vandret

Omvendt, lodret

Lodret

Angiv antallet af flersidesbilleder, når der bruges Papirbesparelse.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Papirbesparelsesretning

Automatisk

Liggende

Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.

Papirbesparelsesramme

Ingen

Konstant

Udskriv en kant, når du bruger papirbesparelse.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Hæftejob

Fra

Til

Angiv, om udskrifter skal hæftes.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Denne menu vises kun, når der er installeret en understøttet hæftefinisher.
Kør hæfteenh.test

Udskriv en rapport for at kontrollere, om hæftefinisheren fungerer rigtigt.

Bemærk! Denne menu vises kun, når der er installeret en understøttet hæftefinisher.

Hulning

Til

Fra

Angiv, om der skal udstanses huller på udskrifterne, så arkene kan samles i en mappe.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Hulningstilstand

2 huller

3 huller

4 huller

Angiv det antal huller, der skal udstanses på udskrifterne, så arkene kan samles i en mappe.

Bemærkninger:

 • "3 huller" er standardindstillingen i USA. "4 huller" er den internationale standardindstilling.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Forskudte sider

Ingen

Mellem kopier

Mellem job

Forskyd sider i bestemte tilfælde.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Ingen.
 • Indstillingen Mellem kopier forskyder hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til "(1,2,3) - (1,2,3)". Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) - (2,2,2)", forskydes hvert sæt udskrevne sider, f.eks. alle sider 1 og alle sider 2.
 • Mellem job angiver samme forskydningsposition for hele udskriftsjobbet, uanset antal udskrevne kopier.
 • Denne menu vises kun, når der er installeret en understøttet hæftefinisher.

Menuen Kvalitet

Brug

For at

Udskriftsopløsning

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 billedkvalitet

2400 billedkvalitet

Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! Standardindstillingen er 600 dpi.

Pixelforbedring

Fra

Skrifttyper

Vandret

Lodret

Begge retninger

Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Tonersværtning

1–10

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 8 minutter.
 • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.
Optimer fine linjer

Til

Fra

Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Grå korrektion

Automatisk

Fra

Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Lysstyrke

-6 til 6

Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Kontrast

0-5

Juster kontrasten for udskrevne objekter.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.


Menuen Jobstatistik

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

Brug

For at

Jobstatistiklog

Fra

Til

Bestem og angiv, om printeren opretter en logfil for de udskriftsjob, den modtager.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Jobstatistikværktøjer

Udskriv eller slet logfiler eller eksportere dem til et flashdrev.

Frekvens for jobstatistiklog

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Bestem og angiv, hvor ofte der oprettes en logfil.

Bemærk! Månedligt er standardindstillingen.

Loghandling i slutningen af frekvensen

Ingen

E-mail aktuel logfil

E-mail og slet aktuel logfil

Anbring aktuel logfil

Anbring og slet aktuel logfil

Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Logfør Næsten fuld-niveau

Fra

1–99

Angiv det maksimale antal logfiler, før printeren udfører loghandlingen Næsten fuld.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Logfør handling ved Næsten fuld

Ingen

E-mail aktuel logfil

E-mail og slet aktuel logfil

E-mail og slet ældste logfil

Anbring aktuel logfil

Anbring og slet aktuel logfil

Anbring og slet ældste logfil

Slet aktuel logfil

Slet ældste logfil

Slet alle logfiler

Slet alle undtagen den aktuelle

Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisken er næsten fuld.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Ingen.
 • Den værdi, der defineres i niveauet Log næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør handling ved Fuld

Ingen

E-mail og slet aktuel logfil

E-mail og slet ældste logfil

Anbring og slet aktuel logfil

Anbring og slet ældste logfil

Slet aktuel logfil

Slet ældste logfil

Slet alle logfiler

Slet alle undtagen den aktuelle

Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB).

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

URL til anbringelse af logfiler

Bestem og angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.

E-mail-adresser til afsendelse af logfiler

Angiv den e-mail-adresse, som printeren skal sende logfiler for jobstatistik til.

Logfilpræfiks

Angiv det ønskede præfiks for logfilnavnet.

Bemærk! Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.


Menuen Værktøjer

Brug

For at

Ryd tilbageholdte job

Fortroligt

Tilbageholdt

Ikke gendannet

Alle

Slet fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk.

Bemærkninger:

 • Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, udskriftsjob på flashdrev og andre typer tilbageholdte job berøres ikke.
 • Ikke gendannet fjerner alle udskriftsjob og tilbageholdte job, der ikke blev gendannet på printerens harddisk eller i hukommelsen.
Formater flashkort

Ja

Nej

Formater flashhukommelsen.

Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen.

Bemærkninger:

 • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.
 • Nej annullerer anmodningen om formatering.
 • Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren.
 • Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.
Slet indlæste data på disk

Slet nu

Slet ikke

Slet indlæste data fra printerens harddisk, herunder tilbageholdte job, bufferjob og parkerede job.

Bemærkninger:

 • Slet nu indstiller printeren til at slette overførslerne og giver mulighed for, at displayet kan vende tilbage det oprindelige skærmbillede, når sletningsprocessen er fuldført.
 • Slet ikke angiver printerens display til at vende tilbage til hovedmenuen Værktøj, når gælder printermodeller med berøringsskærm. Når Slet ikke er valgt i printermodeller, der ikke er med berøringsskærm, angiver indstillingen, at printeren skal vende tilbage til det oprindelige skærmbillede efter sletningsprocessen.
Aktiver Hexudskrivning

Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.
 • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner

Fra

Til

Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen XPS

Brug

For at

Udskriv fejlsider

Fra

Til

Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.


Menuen PDF

Brug

For at

Skaler til papir

Ja

Nej

Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse.

Bemærk! Standardindstillingen er Nej.

Bemærkninger

Udskriv ikke

Udskriv

Udskriv anmærkninger i en PDF.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.


PostScript, menu

Brug

For at

Udskriv PS-fejl

Til

Fra

Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Lås PS-starttilstand

Til

Fra

Deaktiver SysStart-filen.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skrifttypeprior.

Indbygget

Flash/disk

Angiv skrifttypesøgerækkefølgen.

Bemærkninger:

 • Deaktiveret er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når et flashhukommelsesoptionskort eller en printerharddisk er installeret, formateret og fungerer korrekt.
 • Sørg for, at flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken ikke er læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller adgangskodebeskyttet.
 • Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.

Menuen PCL-emulering

Brug

For at

Skrifttypekilde

Resident

Disk

Download

Blitz

Alle

Angiv det skrifttypesæt, der benyttes i menuen Skrifttypenavn.

Bemærkninger:

 • Resident er standardindstillingen. Den viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM.
 • Flash- og diskindstillinger viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option. Sørg for, at flashoptionen er korrekt formateret og ikke er læse/skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode.
 • Download viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM.
 • Alle viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.
Skrifttypenavn

Courier 10

Identificerer en bestemt skrifttype, og hvor den lagres.

Bemærk! Standardindstillingen er Courier 10.

Symbolsæt

10U PC-8

12U PC-850

Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn.

Bemærkninger:

 • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling.
 • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindst.

Punktstørrelse

1.00–1008.00

Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 12.
 • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 af en tomme. Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter
PCL-emuleringsindst.

Pitch

0.08–100.00

Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 10.
 • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi.
 • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
PCL-emuleringsindst.

Retning

Stående

Liggende

Angiv tekst- og grafikretning på en side.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Stående. Printeren udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
 • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindst.

Linjer pr. side

1–255

Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side.

Bemærkninger:

 • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
 • Printeren indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.
PCL-emuleringsindst.

A4-bredde

198 mm

203 mm

Indstil printeren til udskrifter på A4-papir.

Bemærkninger:

 • 198 mm er standardindstillingen.
 • Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.
PCL-emuleringsindst.

Auto CR efter LF

Til

Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF).

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

PCL-emuleringsindst.

Auto LF efter CR

Til

Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (LF) efter en vognreturkommando (CR).

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Nyt nr. til bakke

Tildel MP-arkføder

Fra

Ingen

0–199

Tildel bakke [x]

Fra

Ingen

0–199

Tildel manuelt papir

Fra

Ingen

0–199

Tildel manuel konvolut

Fra

Ingen

0–199

Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til bakker og arkfødere.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Dette valg vises kun, når det vælges af PCL 5e-fortolkeren.
 • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.
Nyt nr. til bakke

Vis fabriksindstillinger

MPF-standard = 8

T1-standard = 1

T2-standard = 4

T3-standard = 5

T4-standard = 20

T5-standard = 21

Konvol.std. = 6

MPapirstandard = 2

Man.konv.std = 3

Vis den standardindstilling, der er tilknyttet hver bakke og arkføder.

Nyt nr. til bakke

Gendan standardindstillinger

Ja

Nej

Gendan standardindstillinger for alle bakker og arkfødere.


Menuen HTML

Brug

For at

Skrifttypenavn

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter.

Bemærk! Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.


Brug

For at

Skrifttypestørrelse

1–255 pkt.

Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter.

Bemærkninger:

 • 12 pkt. er standardindstillingen.
 • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.
Skalering

1–400%

Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 100 %.
 • Skalering kan justeres i intervaller på én %.
Retning

Stående

Liggende

Angiv retningen for HTML-dokumenter.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Margenstørrelse

8-255 mm

Angiv sidemargen for HTML-dokumenter.

Bemærkninger:

 • 19 mm er standardindstillingen.
 • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.
Baggrunde

Udskriv ikke

Udskriv

Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter.

Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.


Menuen Billede

Brug

For at

autotilpas

Til

Fra

Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning.

Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.

Inverter

Til

Fra

Inverter bi-tonale monokrombilleder.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering

Forankres øverst til v.

Tilpas

Forankres i centrum

Tilpas i højden/bredden

Tilpas i højden

Tilpas i bredden

Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Tilpas.
 • Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning

Stående

Liggende

Omvendt stående

Omvendt liggende

Indstil billedretningen.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.