Løsning af udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job.

  Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold.

 2. Udskriv dokumenterne.


Udskrives dokumenterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.

 • Slet udskriftjobbet, og send det igen.

 • For PDF-filer skal du generere en ny fil, og derefter udskrive dokumenterne.


Udskrives dokumenterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Hvis du udskriver fra internettet, kan printeren være ved at læse flere jobtitler som dubletter.

Til Windows-brugere
 1. Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger

 2. Gå til afsnittet Udskriv og tilbagehold og vælg Behold duplikerede dokumenter.

 3. Indtast en PIN-kode.

 4. Send udskriftsjobbet igen.

Til Macintosh-brugere
 1. Gem og navngiv hvert job forskelligt.

 2. Send jobbet individuelt.


Udskrives dokumenterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 4.

Trin 4

 1. Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives dokumenterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Tilføj printerhukommelse.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives dokumenterne?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling

Ja

Nej

 1. Brug konvolutter, der har været opbevaret tørt.

  Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


En fejlmeddelelse om læsning af flashdrev vises

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden.

Bemærk! Flashdrevet fungerer ikke, hvis det sættes i USB-porten på bagsiden.


Er flashdrevet sat i USB-porten på forsiden?

Gå til trin 2.

Sæt et flashdrev i USB-porten på forsiden.

Trin 2

Kontroller, om indikatorlyset på printerens kontrolpanel blinker grønt.

Bemærk! Et grønt blinkende lys indikerer, at printeren er optaget.


Blinker indikatorlampen grønt?

Vent, til printeren er klar, vis listen over tilbageholdte job, og udskriv derefter dokumenterne.

Gå til trin 3.

Trin 3

 1. Kontroller, om der bliver vist en fejlmeddelelse på displayet.

 2. Ryd meddelelsen.


Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Kontroller, om flashdrevet understøttes.

Se Understøttede flashdrev og filtyper, hvis du vil have oplysninger om testede og godkendte USB-flashhukommelsesenheder.


Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

Kontroller, om netværksadministratoren har deaktiveret USB-porten.


Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der udskrives forkerte tegn

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning.

Bemærk! Hvis Klar Hex vises på printerdisplayet, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen for at deaktivere hexudskrivningstilstand.


Er printeren i hexudskrivningstilstand?

Deaktiver tilstanden Hexudskrivning.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Vælg Standardnetværk eller Netværk [x] på printerens kontrolpanel, og indstil derefter SmartSwitch til Til.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives forkerte tegn?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv og derefter angive papirtypen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?

Problemet er løst.

Gå til trin 4.

Trin 4

 1. Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Store job sorteres ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil Sorter til (1,2,3) (1,2,3) i menuen Finishing på printerens kontrolpanel.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Indstil Sortering til (1,2,3) (1,2,3) i printersoftwaren.

  Bemærk! Hvis du indstiller Sortering til (1,1,1) (2,2,2) i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.


Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontroller, om udskriftsindstillingerne for PDF-output er indstillet, så alle skrifttyper indlejres.

  Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med Adobe Acrobat.

 2. Generer en ny PDF-fil, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Udskrives filerne?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.

 2. Klik på File > Print > Advanced > Print As Image > OK > OK.


Udskrives filerne?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Udskrivningen bliver langsommere

Bemærkninger:

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontroller at papirstørrelsen, der er lagt i bakken, passer til fusertypen.

  Bemærk! Brug en 110-volt fuser til udskrivning på papir i Letter-størrelse og en 220-volt fuser til udskrivning på papir i A4-størrelse.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Steg udskriftshastigheden?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Udskift fuseren. Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om, hvordan du installerer fuseren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Steg udskriftshastigheden?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Udskriftsjob udskrives ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgte den korrekte printer.

  Bemærk! Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, om om Klar vises på printerdisplayet.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Hvis der vises en fejlmeddelelse på printerdisplayet, skal du fjerne meddelelsen.

Bemærk! Printeren fortsætter udskrivningen, når du har fjernet meddelelsen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 4.

Trin 4

 1. Kontroller, om portene (USB-, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er tilsluttet korrekt til computeren og printeren.

  Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der blev leveret sammen med printeren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 6.

Trin 6

 1. Fjern og geninstaller derefter printersoftwaren. Se Installation af printersoftwaren for at få yderligere oplysninger.

  Bemærk! Printersoftwaren er tilgængelig på http://support.lexmark.com.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Rediger printerens miljøindstillinger.

 1. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  Indstillinger > Generelle indstillinger

 2. Vælg Økotilstand eller Lydløs tilstand, og vælg derefter Fra.

  Bemærk! Deaktivering af Økotilstand eller Lydløs tilstand kan øge forbruget af energi og/eller forbrugsstoffer.


Blev jobbet udskrevet?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Reducer antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet. Send derefter jobbet igen.


Blev jobbet udskrevet?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

 1. Fjern tilbageholdte job, der er gemt i printerens hukommelse.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet?

Problemet er løst.

Gå til trin 4.

Trin 4

 1. Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse.

  Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift > Sidebeskyttelse >Fra

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet?

Problemet er løst.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Kontroller, at kabelforbindelserne til printeren og printserveren sidder godt fast. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet?

Problemet er løst.

Gå til trin 6.

Trin 6

Installer ekstra hukommelse i printeren, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Blev jobbet udskrevet?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Skuffesammenkædning virker ikke

Bemærkninger:

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Åbn skufferne, og kontroller, at de indeholder papir med samme størrelse og type.

  • Undersøg, om papirstyrene har den korrekte position i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i hver skuffe.

  • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Sammenkædes skufferne korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Indstil i papirmenuen på printerens kontrolpanel papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i de skuffer, som skal sammenkædes.

  Bemærk! Papirstørrelsen og -typen skal matche, før skufferne kan sammenkædes.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Sammenkædes skufferne korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Der foretages uventede sideskift

Handling

Ja

Nej

Øg udskriftstimeout.

 1. På startsiden skal du navigere til:

  menuikonet > Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout

 2. Øg indstillingen Print timeout, og tryk derefter på Send.

 3. Send udskriftsjobbet igen.


Blev filen udskrevet korrekt?

Problemet er løst.

Undersøg, om originalfilen har manuelle sideskift.


Problemer med udskriftskvalitet

Tegn er hakkede eller har uens kanter

Side, der indeholder fuzzy tekst

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Udskriv en liste over skriftypeeksempler for at kontrollere, om de skrifttyper, du benytter, understøttes af printeren.

  1. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

   menuikonet > Rapporter > Udskriv skrifttyper

  2. Tryk på PCL-skrifttyper eller PostScript-skrifttyper.

 2. Brug en skrifttype, der understøttes af printeren, eller installer den skrifttype, du gerne vil bruge. Kontakt den systemansvarlige for yderligere oplysninger.

 3. Send udskriftsjobbet igen.


Indeholder udskrifterne stadig tegn, der er hakkede eller har uens kanter?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Brug en skrifttype, der understøttes af printeren, eller installer den skrifttype, du gerne vil bruge på computeren. Kontakt den systemansvarlige for yderligere oplysninger.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Indeholder udskrifterne stadig tegn, der er hakkede eller har uens kanter?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Beskårne sider eller billeder

A clipped page and a page with a clipped image

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til det ilagte papir.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er siden eller billedet beskåret?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Svarer papirstørrelse og -type til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Gør et eller flere af følgende:

 • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken.

 • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er siden eller billedet beskåret?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Tag tonerpatronen ud af printeren.

  2. Fjern billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er siden eller billedet beskåret?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Komprimerede billeder vises på udskrifter

Bemærk! Udskrivning på papir i Letter-størrelse ved hjælp af en 220-volt fuser komprimerer billeder.

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontroller at papirstørrelsen, der er lagt i bakken, passer til fusertypen.

  Bemærk! Brug en 110-volt fuser til udskrivning på papir i Letter-størrelse og en 220-volt fuser til udskrivning på papir i A4-størrelse.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Vises komprimerede billeder stadig?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Udskift fuseren. Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om, hvordan du installerer fuseren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Vises komprimerede billeder stadig?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Der er grå baggrund på udskrifterne

Pages with gray background

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Sænk tonersværtningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk! Standardindstillingen er 8.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Geninstaller først billedenheden og derefter tonerpatronen.

 1. Tag tonerpatronen ud af printeren.

 2. Fjern billedenheden.

  Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

 3. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 4. Send udskriftsjobbet igen.


Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne

A page with horizontal voids

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Læg papir af en anbefalet type i den angivne skuffe eller arkføder.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Forkerte margener på udskrifter

En udskrift med forkerte margener

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er margenerne korrekte?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Indstil papirstørrelse, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Gør et eller flere af følgende:

 • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken.

 • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er margenerne korrekte?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Papiret krøller

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.


Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?

Gå til trin 2.

Juster bredde- og længdestyrene.

Trin 2

Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?

Gå til trin 3.

Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er papiret stadig krøllet?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Fjern papiret fra bakken, og vend det om.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er papiret stadig krøllet?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er papiret stadig krøllet?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Printeren udskriver tomme sider

A blank page

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontroller, at der ikke sidder emballage på billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Kontroller, at al emballage er fjernet fra billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren stadig tomme sider?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren stadig tomme sider?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren stadig tomme sider?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Printeren udskriver helt sorte sider

A print that is mostly black

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren helt sorte sider?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren helt sorte sider?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Uregelmæssig udskrivning

Pages with print irregularities

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Svarer printerindstillingerne til type og vægt for det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Angiv papirstørrelse og -type under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.


Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?

Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en ny pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Gå til trin 6.

Problemet er løst.

Trin 6

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Kontakt kundesupporthttp://support.lexmark.com eller via din servicerepræsentant.

Problemet er løst.


Udskriften er for mørk

A page with a print that is too dark

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Reducer tonersværtningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk! Standardindstillingen er 8.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?

Gå til trin 3.

Gør et eller flere af følgende:

 • Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

 • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type, struktur og vægt angivet i bakkeindstillingerne.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.


Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?

Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en ny pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Gå til trin 6.

Problemet er løst.

Trin 6

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Udskriften er for lys

A page with printed characters that are too light

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Øg tonersværtningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk! Standardindstillingen er 8.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Sørg for, at det papir, der er lagt i bakken, ikke har struktur eller ru finish.


Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?

Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en ny pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 6.

Problemet er løst.

Trin 6

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 7.

Problemet er løst.

Trin 7

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

A page with repeating defects

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Udskift billedenheden, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende:

  • 47,8 mm (1,88 ")

  • 96,8 mm (3,81 ")

  • 28,5 mm (1,12 ")

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Udskift fuseren, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende:

  • 94,25 mm (3,71 ")

  • 95,2 mm (3,75 ")

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der vises skyggebilleder på udskrifterne

Prints with shadow images

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.


Er der lagt papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken?

Gå til trin 2.

Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.

Trin 2

Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?

Gå til trin 3.

Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Skæve udskrifter

EN udskrift med skæve tegn

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig skæv?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig skæv?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

A page with streaked horizontal lines

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakke eller arkføder under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Ilæg papir fra en ny pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Stribede vertikale linjer vises på udskrifter

A page with vertical streaks

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Svarer indstillingerne for papirstruktur, -type og -vægt til papiret i bakken?

Gå til trin 3.

Gør et eller flere af følgende:

 • Angiv papirstruktur, -type og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

 • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til struktur, type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.

Trin 3

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Kontakt kundesupporthttp://support.lexmark.com eller via din servicerepræsentant.

Problemet er løst.


Der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne

A page with print that has toner fog or background shading

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forsvandt tonerslør eller baggrundsskravering fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forsvandt tonerslør eller baggrundsskravering fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Toneren smitter af

Udskriver med udtværet toner

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller papirtype, struktur og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu.


Svarer indstillingerne for papirtype, struktur og vægt til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 2.

Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 2

Send udskriftsjobbet igen.


Smitter toneren stadig af?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der forekommer tonerpletter på udskrifterne

Handling

Ja

Nej

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der tonerpletter på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Indstil papirtypen, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.


Er papirtypen for bakken angivet til Transparent?

Gå til trin 2.

Angiv papirtypen til Transparent.

Trin 2

 1. Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Ujævn udskriftstæthed

A print with uneven density

Handling

Ja

Nej

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Er udskriftstætheden ujævn?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne

A page with vertical voids

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

Sørg for, at du benytter en anbefalet type papir.

 1. Læg papir af en anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.