Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe

Printerstatus

Fra

Printeren er slukket eller i dvaletilstand.

Blinkende grøn

Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.

Helt grøn

Printeren er tændt, men ikke i brug.

Blinker rødt

Printeren kræver handling fra brugeren.


Dvaleknaplys

Printerstatus

Fra

Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.

Konstant gul

Printeren er i dvaletilstand.

Blinker gult

Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.

Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster

Printeren er i dvaletilstand.