Brug af printerens kontrolpanel

Parts of the printer control panel

Brug

For at

1

Vis

  • Få vist printerstatus og -meddelelser.

  • Opsætning og betjening af printeren.

2

Knappen Hjem

Gå til startsiden.

3

Knappen Dvale

Aktivering af slumre- eller dvaletilstand.

Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand:

  • Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper.

  • Åbn en dør eller et panel.

  • Send et udskriftsjob fra computeren.

  • Foretag en genstart med hovedstrømkontakten.

  • Tilslut en enhed til USB-porten på printeren.

4

Tastatur

Indtaste tal, bogstaver eller symboler.

5

Knappen Start

Start et job, afhængigt af den valgte tilstand.

6

Knappen Slet alle / Nulstil

Nulstil standardindstillingerne for en funktion, som f.eks. at kopiere, faxe eller scanne.

7

knappen Stop eller Annuller

Stoppe al printeraktivitet.

8

Indikatorlampe

Kontrollere status for printeren.