Brug af knapperne på berøringsskærmen

Bemærk! Startskærmen, ikoner og knapper kan variere afhængigt af startskærmens tilpassede indstillinger, den administrative konfiguration samt aktive integrerede løsninger.
Knapper på berøringsskærmen
 

Tryk på

For at

1

Pile

Få vist en liste over indstillinger.

2

Kopiér

Udskrive en kopi.

3

Avancerede indstillinger

Vælge en kopiindstilling.

4

Tilbage

Gå til startsiden.

5

Increase (Forøg)

Vælg en højere værdi.

6

Decrease (Formindsk)

Vælg en lavere værdi.

7

Tip

Åbne en kontekstafhængig dialogboks.


Andre knapper på berøringsskærmen

Tryk på

For at

Accepter

Knappen acceptér

Gem en indstilling.

Annuller

Ikonet Annuller
  • Annuller en handling eller et valg.

  • Afslut et skærmbillede, og vend tilbage til forrige skærm uden at gemme ændringer

Nulst&il

ikonet nulstil

Nulstiller værdier på skærmen.