MX931 MFP

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Få oplysninger om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Sådan finder du printerens serienummer

Printerkonfigurationer

Brug af kontrolpanelet

Beskrivelse af indikatorens status

Valg af papir

Opsætning, installation og konfiguration

Valg af en placering til printeren

Tilslutning af kabler

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Opsætning af printeren til faxning

Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger

Ilægning af papir og specialmedier

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

Installere hardwareindstillinger

Netværkstilslutning

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Sletning af printerhukommelse

Sletning af printerens lagerdrev

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Konfiguration af fortrolige job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Udskrive en biblioteksliste

Placering af skillesider mellem kopier

Hæftning af udskrevne ark

Udstandsning af huller på udskrevne ark

Brug af forskudt stakning i udskrevne ark

Annullering af et udskriftsjob

justere tonersværtningsgrad

Kopiering

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Kopiering

Kopiering af fotos

Kopiering på brevpapir

Kopiering på begge sider af papiret

Reducerer eller forstørrer størrelsen af kopier

Sortering af kopier

Placering af skillesider mellem kopier

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

Kopiere kort

Hæftning af kopier

Udstandsning af huller i kopier

Brug af forskudt stakning i kopier

Oprettelse af en kopigenvej

E-mail

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Sender en e-mail

Opret en e-mail genvej

Fax

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Afsendelse af en fax

Planlægning af en fax

Oprettelse af en faxdestinationsgenvej

Ændring af faxopløsning

Justering af faxens mørkhed

Udskriv en faxlog

Blokering af junkfaxer

Tilbageholdelse af faxer

Videresendelse af en fax

Scan

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Scanning til en computer

Scanning til en FTP-server

Oprettelse af en FTP-genvej

Scanning til en netværksmappe

Opret genvej til en netværksmappe

Scanning til et flashdrev

Brug printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskrivning

Papir

Kopiering

Fax

E-mail

FTP

USB-drev

Netværk/porte

Cloud-services

Sikkerhed

Rapporter

Fejlfinding

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

Indstilling af e-mail-advarsler

Visning af rapporter

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Rengøring af printerens dele

Spare energi og papir

Flytning af printeren til et andet sted

Transport af printeren

Fejlfinding af et problem

Problemer med udskriftskvalitet

Printerfejlkoder

Udskrivningsproblemer

Printeren reagerer ikke

Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Aktivering af USB-porten

Fjerne papirstop

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med hardwareoptioner

Problemer med forbrugsstoffer

Problemer med papirindføring

Problemer med e-mail

Faxproblemer

Scanningsproblemer

Kontakt til kundesupport

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug af Lexmark-produkter

Genbrug af Lexmark-emballage

Beskeder

Produktinformation

Beskeder om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Genopladeligt litium-ion-batteri

Bortskaffelse af produktet

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Bekendtgørelse om radiointerferens