Lexmark T650, T652, T654

Uživatelská příručka

Srpen 2017

Typ(y) přístroje:

4062, 4551, 4552, 4553

Model(y):

01A, 21A, 23A, 41A, 43A, n01, gn1, n03, n02, xn2, gn2, dn1, d03, gd1, dn2, gd2, xd2, mn1, gm1, md1