מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הצהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

סוגים שונים של הצהרות זהירות כוללים:

סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה:  ציון סכנת פציעה.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: ציון סכנת התחשמלות.
סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: ציון סכנת כוויה כתוצאה מנגיעה.
סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: ציון סכנת הימחצות.
סמל אזהרה מסכנת צביטה זהירות—סכנת צביטה: ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים.