הפעלת הדרכה קולית

מלוח הבקרה

  1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.

  2. בחר OK (אישור).

במקלדת

  1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.

  2. הקש על Tab כדי להעביר את מקש המיקוד ללחצן האישור, ולאחר מכן הקש על Enter.

הערות: