כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות)

  2. התאמת עוצמת הקול של האוזניות.

  3. הערה: לאחר ההתנתקות מהפעילות, או כשהמדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, עוצמת הקול מתאפסת לערך ברירת המחדל.