העתקת תמונות

  1. הנח תמונה על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, נווט אל:

    Copy (העתקה)|Content (תוכן)|Content Type (סוג תוכן)|Photo (תמונה)

  3. בתפריט Content Source (מקור תוכן), בחר את ההגדרה שהכי מתאימה לתמונת המקור.

  4. העתק את התמונה.