יצירת קיצור דרך ל-FTP

  1. במסך הבית, גע באפשרות FTP.

  2. הזן את כתובת שרת ה-FTP ואז גע ב-the favorites icon.

  3. צור קיצור דרך.