ניהול סימניות

יצירת סימניות

השתמש בסימניות כדי להדפיס מסמכים שניגשים אליהם לעתים קרובות ושמאוחסנים בשרתים או באינטרנט.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Bookmarks (סימניות) > Add Bookmark (הוסף סימנייה), ולאחר מכן הקלד שם סימנייה.

 3. בחר סוג פרוטוקול כתובת ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור HTTP ו-HTTPS, הקלד את כתובת ה-URL שברצונך לסמן.

  • עבור HTTPS, הקפד להשתמש בשם המארח במקום בכתובת ה-IP. לדוגמה, הקלד myWebsite.com/sample.pdf במקום להקליד 123.123.123.123/sample.pdf. ודא ששם המארח תואם גם לערך השם הנפוץ (CN) באישור השרת. לקבלת מידע נוסף על קבלת ערך ה-CN באישור השרת עיין בעזרה של דפדפן האינטרנט שלך.

  • עבור FTP, הקלד את כתובת ה-FTP. לדוגמה, myServer/myDirectory. הזן את יציאת ה-FTP. יציאה 21 היא יציאת ברירת המחדל לשליחת פקודות.

  • עבור SMB, הקלד את כתובת תיקיית הרשת. לדוגמה, myServer/myShare/myFile.pdf. הקלד את שם תחום הרשת.

  • במידת הצורך בחר את סוג האימות עבור FTP ו-SMB.

  כדי להגביל את הגישה לסימנייה הזן קוד PIN.

  הערה: היישום תומך בסוגי הקבצים הבאים: PDF‏, JPEG‏, TIFF ודפי אינטרנט מבוססי-HTML. סוגי קבצים אחרים, כגון DOCX ו-XLXS, נתמכים בחלק מדגמי המדפסות.
 4. לחץ על Save (שמור).

יצירת תיקיות

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Bookmarks (סימניות) > Add Folder (הוספת תיקייה), ולאחר מכן הקלד שם לתיקייה.

  הערה: כדי להגביל את הגישה לתיקייה הזן קוד PIN.
 3. לחץ על Save (שמור).

הערה: באפשרותך ליצור תיקיות או סימניות בתוך תיקייה. ליצירת סימנייה ראה יצירת סימניות.