יצירת קיצור דרך להעתקה

  1. במסך הבית, גע ב-Copy (העתקה).

  2. קבע את ההגדרות ולאחר מכן גע ב-סמל המועדפים.

  3. צור קיצור דרך.