יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

  1. במסך הבית, גע ב-E-mail (דוא"ל).

  2. קבע את ההגדרות ולאחר מכן גע ב-סמל המועדפים.

  3. הזן שם קיצור דרך.

  4. החל את השינויים.