יצירת קיצור דרך ליעד פקס

  1. במסך הבית גע באפשרות Fax (פקס) > To (אל).

  2. הזן את המספר של הנמען, ולאחר מכן גע ב-Done (בוצע).

  3. גע ב-סמל המועדפים.

  4. צור קיצור דרך.