יצירת קיצור דרך לתיקיית רשת

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Shortcuts (קיצורי דרך) > Add Shortcut (הוסף קיצור דרך).

  3. בתפריט Shortcut Type (סוג קיצור דרך), בחר Network Folder (תיקיית רשת) ואז קבע את תצורת ההגדרות.

  4. החל את השינויים