עזרה

פריט בתפריט

תיאור

Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)

הדפסת כל המדריכים

Color quality guide (מדריך איכות צבע)

מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע

Connection Guide (מדריך התחברות)

מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת

Copy Guide (מדריך העתקה)

מספק מידע אודות העתקת מסמכים וקביעת ההגדרות

E-mail Guide (מדריך דוא"ל)

מספק מידע אודות שליחת דואר אלקטרוני וקביעת ההגדרות

מדריך פקס

מספק מידע אודות שליחת פקס וקביעת ההגדרות

מדריך מידע

מספק מידע אודות המדפסת

Media Guide (מדריך למדיה)

מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה

Moving Guide (מדריך העברה)

מספק מידע על העברה, מיקום או משלוח של המדפסת

Print Quality Guide (מדריך איכות הדפסה)

מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה

Scan Guide (מדריך סריקה)

מספק מידע אודות סריקת מסמך וקביעת ההגדרות

מדריך לחומרים מתכלים

מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים