חסימת נייר במגש ל-3000 גיליונות

  1. החלק את המגש של 3,000 גיליונות.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  3. פתח את דלת F ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

    הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  4. סגור את הדלת ולאחר מכן הסט את המגש בחזרה למקומו.