חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

 1. הסר את כל מסמכי המקור ממגש מזין המסמכים האוטומטי.

 2. פתח דלת B.

 3. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 4. סגור את הדלת.

 5. פתח את דלת B1.

 6. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 7. סגור את הדלת.