חסימת נייר ביחידת גימור החוברות

 1. פתח את דלת G ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 2. פתח את דלת J.

 3. פתח דלת H.

 4. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 5. משויך החוצה של יוצר החוברות.

 6. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 7. דחף את יוצר החוברות בחזרה למקומו.

 8. סגור את דלתות H ו-J.