חסימת נייר בדלת C

 1. פתח את דלת C.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  הערות:

 2. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 3. פתח את המגשים הסטנדרטיים והוצא את הנייר החסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 4. סגור את המגשים ולאחר מכן את הדלת.