חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

 1. הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
 3. פתח את דלת C כדי להסיר את על פיסות הנייר.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  הערות:

 4. סגור את הדלת.

 5. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 6. טען נייר מחדש.