סריקה לשרת FTP

  1. טען את מסמך המקור ב-ADF או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, גע ב-FTP ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש.

  3. קבע הגדרות FTP אחרות לפי הצורך.

  4. שלח את משימת ה-FTP.