תזמון פקס

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, נווט אל:

    Fax (פקס) > To (אל) > הזן את מספר הפקס > Done (בוצע)

  3. גע ב-Send Time (שעת שליחה), קבע את תצורת ההגדרות, ואז גע באפשרות Done (בוצע).

  4. שגר את הפקס.