שליחת דוא"ל

באמצעות לוח הבקרה

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, גע ב- E-mail (דואר אלקטרוני), ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש.

    הערה: תוכל גם להזין את פרטי הנמען באמצעות ספר הטלפונים או מספר קיצור הדרך.
  3. במידת הצורך, קבע את הגדרות התצורה של סוג קובץ הפלט.

  4. שלח את הדוא"ל.

באמצעות מספר קיצור הדרך

  1. בלוח הבקרה לחץ על #, ולאחר מכן הזן את מספר קיצור הדרך באמצעות לוח המקשים.

  2. שלח את הדוא"ל.