שליחת מסמכים סרוקים למחשב

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, גע באפשרויות Scan Profiles (סריקת פרופילים) > Scan To Computer (סריקה למחשב).

  3. בחר את פרופיל הסריקה שבו תרצה לשמור את המסמך.