הצהרה על נדיפות

סוג זיכרון

תיאור

זיכרון נדיף

המדפסת משתמשת בזיכרון גישה אקראית (RAM) כדי לאגור זמנית נתוני משתמשים בעת ביצוע משימות הדפסה והעתקה פשוטות.

זיכרון לא נדיף

המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים לאחסון מערכת ההפעלה, הגדרות המדפסת, מידע רשת, הגדרות סורק וסימניות ופתרונות מוטבעים.

זיכרון הכונן הקשיח

בחלק מהמדפסות עשוי להיות מותקן כונן קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. הכונן הקשיח מאפשרת למדפסת לשמור נתוני משתמש האגורים ממשימות הדפסה מורכבות, נתוני טפסים ונתוני גופנים.


מחק את תוכן כל זיכרון מדפסת מותקן בנסיבות הבאות:

סילוק הכונן הקשיח של המדפסת

הערה: כדי להבטיח שכל הנתונים נמחקו באופן מלא, השמד פיזית את כל הכוננים הקשיחים שבהם מאוחסנים נתונים.