תומך נייר

גודלי נייר נתמכים

גודלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

גודל וממדי

נייר

מגש של 500 גיליונות

2 x מגש של 500 גיליונות

מגש של 2500 גיליונות

מגש של 3000 גיליונות

מזין רב תכליתי3

הדפסה דו-צדדית

7 3/4 מעטפה

98 x‏ 191 מ"מ

(3.9 x‏ 7.5 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

9 מעטפה

98.4 x‏ 225 מ"מ

(3.9 x‏ 8.9 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

10 מעטפה

105 x‏ 241 מ"מ

(4.1 x‏ 9.5 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

11 x‏ 17

279.4 x‏ 431.8 מ"מ

(11 x‏ 17 אינץ')

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

12 x‏ 18

305 x‏ 457 מ"מ

(12 x‏ 18 אינץ')

סימון אישור1, 4

X

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

A3

297 x‏ 420 מ"מ

(11.69 x‏ 16.54 אינץ')

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

A4

210 x‏ 297 מ"מ

(8.3 x‏ 11.7 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור2

סימון אישור2

סימון אישור

סימון אישור

A5

148 x‏ 210 מ"מ

(5.8 x‏ 8.3 אינץ')

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

סימון אישור

סימון אישור

A6

105 x‏ 148 מ"מ

(4.1 x‏ 5.8 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

B5 מעטפה

176 x‏ 250 מ"מ

(6.9 x‏ 9.8 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

C5 מעטפה

162 x‏ 229 מ"מ

(6.4 x‏ 9 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

DL מעטפה

110 x‏ 220 מ"מ

(4.3 x‏ 8.7 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

Executive

184 x‏ 267 מ"מ

(7.3 x‏ 10.5 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

X

X

סימון אישור

סימון אישור

Folio

216 x‏ 330 מ"מ

(8.5 x‏ 13 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

X

X

סימון אישור

סימון אישור

JIS B4

257 x‏ 364 מ"מ

(10.12 x‏ 14.33 אינץ')

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

JIS B5

182 x‏ 257 מ"מ

(7.2 x‏ 10.1 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

X

X

סימון אישור

סימון אישור

Legal

216 x‏ 356 מ"מ

(8.5 x‏ 14 אינץ')

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

Letter

216 x‏ 279 מ"מ

(8.5 x‏ 11 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור2

סימון אישור2

סימון אישור

סימון אישור

Oficio

216 x‏ 340 מ"מ

(8.5 x‏ 13.4 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

X

X

סימון אישור

סימון אישור

מעטפה אחרת

מקסימום:

297 x‏ 427.6 מ"מ

(11.69 x‏ 16.83 אינץ')

X

X

X

X

סימון אישור

X

SRA3

320 x 450 מ"מ (12.6 x 17.7 אינץ')

סימון אישור1, 4

X

X

X

סימון אישור1

סימון אישור

Statement

140 x‏ 216 מ"מ

(5.5 x‏ 8.5 אינץ')

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

סימון אישור

סימון אישור

Universal

90 x‏ 139.7 מ"מ עד 320 x‏ 1200 מ"מ

(3.5 x‏ 5.5 אינץ' עד 12.6 x‏ 47.24 אינץ').

סימון אישור

סימון אישור

X

X

סימון אישור

סימון אישור5


גודלי נייר הנתמכים על ידי מזין המסמכים האוטומטי והסורק

גודל נייר

ממדים

ADF

סורק

3 x‏ 5

76.2 x‏ 127 מ"מ

(3 x‏ 5 אינץ')

X

סימון אישור1,2

4 x‏ 6

101.6 x‏ 152.4 מ"מ

(4 x‏ 6 אינץ')

סימון אישור2

סימון אישור1,2

7 3/4 מעטפה

98 x‏ 191 מ"מ

(3.9 x‏ 7.5 אינץ')

X

X

9 מעטפה

98 x‏ 225 מ"מ

(3.9 x‏ 8.9 אינץ')

X

X

10 מעטפה

105 x‏ 241 מ"מ

(4.1 x‏ 9.5 אינץ')

X

X

11 x‏ 17

279.4 x‏ 431.8 מ"מ

(11 x‏ 17 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

12 x‏ 18

305 x‏ 457 מ"מ

(12 x‏ 18 אינץ')

X

X

A3

297 x‏ 420 מ"מ

(11.69 x‏ 16.54 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

A4

210 x‏ 297 מ"מ

(8.3 x‏ 11.7 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

A5

148 x‏ 210 מ"מ

(5.8 x‏ 8.3 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור2

A6

105 x‏ 148 מ"מ

(4.1 x‏ 5.8 אינץ')

סימון אישור1,2

סימון אישור1,2

B5 מעטפה

176 x‏ 250 מ"מ

(6.9 x‏ 9.8 אינץ')

X

X

C5 מעטפה

162 x‏ 229 מ"מ

(6.4 x‏ 9 אינץ')

X

X

DL מעטפה

110 x‏ 220 מ"מ

(4.3 x‏ 8.7 אינץ')

X

X

כרטיס ביקור

לא רלוונטי

X

סימון אישור1,2

גודל סריקה מותאם אישית [x]

לא רלוונטי

סימון אישור2

סימון אישור2

Hagaki

100 x‏ 148 מ"מ

(3.94 x‏ 5.83 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

Executive

184 x‏ 267 מ"מ

(7.3 x‏ 10.5 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

Folio

216 x‏ 330 מ"מ

(8.5 x‏ 13 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

JIS B4

257 x‏ 364 מ"מ

(10.12 x‏ 14.33 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

JIS B5

182 x‏ 257 מ"מ

(7.2 x‏ 10.1 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

Letter

216 x‏ 279 מ"מ

(8.5 x‏ 11 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

Legal

216 x‏ 356 מ"מ

(8.5 x‏ 14 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

Oficio

216 x‏ 340 מ"מ

(8.5 x‏ 13.4 אינץ')

סימון אישור2

סימון אישור2

מעטפה אחרת

98 x‏ 162 מ"מ עד 176 x‏ 250 מ"מ

(3.9 x‏ 6.3 אינץ' עד 6.9 x‏ 9.8 אינץ').

X

X

SRA3

320 x‏ 450 מ"מ

(12.6 x‏ 17.7 אינץ')

X

X

Statement

140 x‏ 216 מ"מ

(5.5 x‏ 8.5 אינץ')

סימון אישור

סימון אישור

Universal

89 x‏ 98.4 מ"מ עד 297 x‏ 431.8 מ"מ

(3.50 x‏ 3.87 אינץ' עד 11.69 x‏ 17.00 אינץ').

סימון אישור2

סימון אישור2


גודלי נייר הנתמכים על ידי יחידת הגימור

הערה: כאשר מותקנת יחידת גימור, סל הגימור הסטנדרטי הופך לסל ברירת המחדל גם עבור משימות הדפסה שאינן מצריכות גימור.
גודלי נייר נתמכים

גודל נייר

יחידת גימור סיכות

יחידת גימור סיכות, מחורר סל 1

יחידת גימור סיכות, מחורר סל 2

יחידת גימור חוברות

11 x‏ 17

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

12 x‏ 18

סימון אישור1

סימון אישור1

סימון אישור5

סימון אישור

A3

X

סימון אישור1

סימון אישור5

סימון אישור

A4

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

A5

סימון אישור1

סימון אישור1

סימון אישור4

X

A6

סימון אישור1

סימון אישור1

X

X

Executive

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

X

Folio

סימון אישור1

סימון אישור

סימון אישור

X

JIS B5

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

X

JIS B4

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Legal

סימון אישור

סימון אישור6

סימון אישור

סימון אישור

Letter

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Oficio

סימון אישור1

סימון אישור

סימון אישור

X

SRA3

סימון אישור1

סימון אישור3

סימון אישור1

סימון אישור

Statement

סימון אישור1

סימון אישור1

סימון אישור1

X

Universal

סימון אישור

סימון אישור1

סימון אישור5

סימון אישור3


סוגי נייר נתמכים

סוגי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות ובריסטול מודפסים תמיד במהירות מופחתת.

סוג נייר

2 x מגש של 500

גיליונות

מגש של 2500 גיליונות

מגש של 3000 גיליונות

מזין רב-תכליתי

הדפסה דו-צדדית

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מעטפה

X

X

X

סימן ביקורת

X

בריסטול

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר צבעוני

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סוג מותאם אישית

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מבריק

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מבריק כבד

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר כבד

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מדבקות

X

X

X

סימן ביקורת

X

נייר מכתבים

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר קל

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר רגיל

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר מודפס מראש

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מעטפה מחוספסת

X

X

X

סימן ביקורת

X

מחוספס כותנה

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

שקפים1

X

X

X

סימן ביקורת

X

מדבקות ויניל

X

X

X

X

X


סוג נייר

ADF

סורק

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מעטפה

סימן ביקורת

סימן ביקורת

בריסטול

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר צבעוני

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סוג מותאם אישית

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מבריק

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מבריק כבד

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר כבד

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מדבקות

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר מכתבים

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר קל

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר רגיל

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר מודפס מראש

סימן ביקורת

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מעטפה מחוספסת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מחוספס כותנה

סימן ביקורת

סימן ביקורת

שקפים1

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מדבקות ויניל

סימן ביקורת

סימן ביקורת


סוגי נייר הנתמכים על ידי יחידת הגימור

סוג נייר

יחידת גימור סיכות

יחידת גימור סיכות, מחורר

יחידת גימור חוברות

ללא גימור

מהדק

ללא גימור

מהדק

ניקוב חורים

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

בריסטול

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

מבריק

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

מבריק כבד

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

מדבקות

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

X

X

נייר רגיל

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

שקפים1

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

X

X

מדבקות ויניל

X

X

X

X

X

X

מעטפה

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

X

X

מעטפה מחוספסת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

X

X

נייר מכתבים

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר מודפס מראש

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר צבעוני

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר קל

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

נייר כבד

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

X

X

מחוספס כותנה

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

X

X

X

סוג מותאם אישית

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת


משקלי נייר נתמכים

סוג נייר

מגש סטנדרטי של 550 גיליונות

2 x מגש של 500 גיליונות

מגש של 2500 גיליונות

מגש של 3000 גיליונות

רב-תכליתי

מזין

נייר רגיל

60-256 גרם/מ"ר (16-68 lb)

מבריק

60-256 גרם/מ"ר (16-68 lb)

בריסטול

60-256 גרם/מ"ר (16-68 lb)

מדבקות

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

60-256 גרם/מ"ר (16-68 lb)

מעטפות

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

75-256 גרם/מ"ר (20-68 lb)