הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

נורית החיווי

מצב המדפסת

Off (כבוי)

המדפסת כבויה או במצב מנוחה.

Blue (כחול)

המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.

Red (אדום)

המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.


נורית לחצן ההפעלה

מצב המדפסת

Off (כבוי)

המדפסת כבויה, מוכנה או מעבדת נתונים.

כתום יציב

המדפסת נמצאת במצב שינה.

כתום מהבהב

המדפסת נמצאת במצב מנוחה.